انواع کانکتور فونيکس3.81mm

انواع کانکتور فونيکس3.81mm


نمایش:
مرتب کردن براساس:

ترمینال ریز 2P شماره 3.81mm (صاف)

کیفیت قطعهاصلیProduct AttributesSelect AllDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, I..

ترمینال ریز 2PR شماره 3.81mm (رایت)

کیفیت قطعهاصلیProduct AttributesSelect AllDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, I..

ترمینال ریز 3P شماره 3.81mm (صاف)

کیفیت قطعهاصلیProduct AttributesSelect AllDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, I..

ترمینال ریز 3PR شماره 3.81mm (رایت)

کیفیت قطعهاصلیProduct AttributesSelect AllDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, I..

ترمینال ریز 4P شماره 3.81mm (صاف)

کیفیت قطعهاصلیProduct AttributesSelect AllDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, I..

ترمینال ریز 4PR شماره 3.81mm (رایت)

کیفیت قطعهاصلیProduct AttributesSelect AllDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, I..

ترمینال ریز 5PR شماره 3.81mm (رایت)

کیفیت قطعهاصلیProduct AttributesSelect AllDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, I..