انواع کانکتور فونيکس3.81mm

انواع کانکتور فونيکس3.81mm


نمایش:
مرتب کردن براساس:

ترمینال ریز 2P شماره 3.81mm (صاف)

Type(توضیحات در خصوص قسمت مادگی)DescriptionDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, ..

2,000 تومان

ترمینال ریز 2PR شماره 3.81mm (رایت)

Type(توضیحات در خصوص قسمت مادگی)DescriptionDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, ..

2,000 تومان

ترمینال ریز 3P شماره 3.81mm (صاف)

Type(توضیحات در خصوص قسمت مادگی)DescriptionDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, ..

3,000 تومان

ترمینال ریز 3PR شماره 3.81mm (رایت)

Type(توضیحات در خصوص قسمت مادگی)DescriptionDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, ..

3,000 تومان

ترمینال ریز 4P شماره 3.81mm (صاف)

Type(توضیحات در خصوص قسمت مادگی)DescriptionDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, ..

4,000 تومان

ترمینال ریز 4PR شماره 3.81mm (رایت)

Type(توضیحات در خصوص قسمت مادگی)DescriptionDatasheets6913613000xx Drawing            قسمت مادگی0Qzz32z1000zG Drawing         قسمت نریConnectors, ..

4,000 تومان