انواع کانکتور گرد نظامی

انواع کانکتور گرد نظامی


نمایش:
مرتب کردن براساس:

کانکتور گرد نظامی فلزی(GX16-8P(16M

Connector 8PIN-16M-کانکتور متال فلزی 8PIN-16M-کانکتور نظامی 8 پین X16-کانکتور گرد نظامی فلزی(8P(16m-کانکتور فلزی نظامی 8 پین GX16..

کانکتور گرد نظامی فلزی(GX16-9P(16M

Connector 9PIN-16M-کانکتور متال فلزی 9PIN-16M-کانکتور نظامی 9 پین X16-کانکتور گرد نظامی فلزی(9P(16m-کانکتور فلزی نظامی 9 پین GX16..