منو-دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

انواع کانکتور فونيکس5mm

فونیکس 10 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-10P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;10 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging&nbs..
23,750 تومان
فونیکس 10 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-10P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;10 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging ..
23,750 تومان
فونیکس 11 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-11P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;11 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging&nbs..
26,125 تومان
فونیکس 11 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-011P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;11 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging ..
26,125 تومان
فونیکس 12 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-12P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;12 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging&nbs..
28,500 تومان
فونیکس 12 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-12P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;12 Position Product Attributes Select All Categories KF2EDGR&K Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets..
28,500 تومان
ترمینال فونیکس 13P پین رایت PTR-13PR ترمینال فونیکس 13P پین رایت PTR-13PR
ناموجود
فونیکس 13 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-13P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;13 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging&nbs..
30,875 تومان
ترمینال فونیکس 14P پین رایت PTR-14PR ترمینال فونیکس 14P پین رایت PTR-14PR
ناموجود
فونیکس 14 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-14P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;14 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging&nbs..
33,250 تومان
ترمینال فونیکس 15P پین رایت PTR-15PR ترمینال فونیکس 15P پین رایت PTR-15PR
ناموجود
فونیکس 15 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-15P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;15 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging&nbs..
35,625 تومان
فونیکس 2 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-02P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;2 Position Product Attributes Select All Categories KF2EDGR&K Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets..
4,750 تومان
فونیکس 2 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-02P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;2 Position Product Attributes Select All Categories KF2EDGR&K Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets ..
4,750 تومان
فونیکس 3 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-03P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;3 Position Product Attributes Select All Categories KF2EDGR&K Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets..
7,125 تومان
فونیکس 3 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-03P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;3 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging Bu..
7,125 تومان
فونیکس 4 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-04P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;4 Position Product Attributes Select All Categories KF2EDGR&K Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets..
9,500 تومان
فونیکس 4 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-04P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;4 Position Product Attributes Select All Categories KF2EDGR&K Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets ..
9,500 تومان
فونیکس 5 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-05P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;5 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging ..
11,875 تومان
فونیکس 5 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-05P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;5 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging Bu..
11,875 تومان
فونیکس 6 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-06P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;6 Position Product Attributes Select All Categories KF2EDGR&K Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets..
14,250 تومان
فونیکس 6 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-06P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;6 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging Bu..
14,250 تومان
فونیکس 7 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-07P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;7 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging ..
16,625 تومان
فونیکس 7 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-07P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;7 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging Bu..
16,625 تومان
فونیکس 8 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-08P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;8 Position Product Attributes Select All Categories KF2EDGR&K Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets..
19,000 تومان
فونیکس 8 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-08P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;8 Position Product Attributes Select All Categories KF2EDGR&K Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets ..
19,855 تومان
فونیکس 9 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-09P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;9 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging ..
21,375 تومان
فونیکس 9 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-09P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;9 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blocks - Headers, Plugs and SocketsManufacturerPhoenix Contact-KEFASeriesCOMBICON MSTBPackaging Bu..
21,375 تومان
نمايش 1 تا 25 از 25 (1 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات