انواع کانکتور مخابراتی 2.54mm

انواع کانکتور مخابراتی 2.54mm


نمایش:
مرتب کردن براساس:

کانکتور مخابراتی صاف10P پين

کانکتور مخابراتي 10 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;10 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-2..

2,520 تومان

کانکتور مخابراتی صاف2P پين

کانکتور مخابراتي 2 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;2 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

480 تومان

کانکتور مخابراتی صاف3P پين

کانکتور مخابراتي 3 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;3 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

720 تومان

کانکتور مخابراتی صاف4P پين

کانکتور مخابراتي 4 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;4 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

960 تومان

کانکتور مخابراتی صاف5P پين

کانکتور مخابراتي 5 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;5 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

1,200 تومان

کانکتور مخابراتی صاف6P پين

کانکتور مخابراتي6 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;6 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2..

1,440 تومان

کانکتور مخابراتی صاف7P پين

کانکتور مخابراتي 7 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;7 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

1,680 تومان

کانکتور مخابراتی صاف8P پين

کانکتور مخابراتي 8 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;8 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

1,920 تومان

کانکتور مخابراتی صاف9P پين

کانکتور مخابراتي 9 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;9 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

2,280 تومان