انواع کانکتور مخابراتی 2.54mm

انواع کانکتور مخابراتی 2.54mm


نمایش:
مرتب کردن براساس:

پین کانکتور مخابراتی (فنتل)

این پین فلزی جهت استفاده  کانکتور مخابراتی میباشد ..

100 تومان

کانکتور مخابراتی صاف10P پين

کانکتور مخابراتي 10 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;10 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-2..

2,520 تومان

کانکتور مخابراتی صاف3P پين

کانکتور مخابراتي 3 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;3 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

720 تومان

کانکتور مخابراتی صاف4P پين

کانکتور مخابراتي 4 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;4 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

960 تومان

کانکتور مخابراتی صاف5P پين

کانکتور مخابراتي 5 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;5 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

1,200 تومان

کانکتور مخابراتی صاف6P پين

کانکتور مخابراتي6 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;6 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2..

1,440 تومان

کانکتور مخابراتی صاف7P پين

کانکتور مخابراتي 7 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;7 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

1,680 تومان

کانکتور مخابراتی صاف8P پين

کانکتور مخابراتي 8 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;8 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

1,920 تومان

کانکتور مخابراتی صاف9P پين

کانکتور مخابراتي 9 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;9 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

2,280 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 2P پین

کانکتور مخابراتي مادگی 2 پین 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;2 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-01-2027R..

100 تومان

کانکتور مخابراتی نری صاف2P پین

کانکتور مخابراتي نری 2 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;2 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-202..

120 تومان