نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاها


نمایش:
مرتب کردن براساس:

خازن الکترولیت 47میکروفاراد 16ولت(47uF16V)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsAluminum Electrolytic CapacitorsManufacturerPanasonic-Nichicon-فوجی-هیتانو -Series 47MF 16V-47UF 16V-47/16Packaging Tape & Box (TB) P..

180 تومان

خازن الکترولیت 47میکروفاراد 35ولت(47uF35V)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsAluminum Electrolytic CapacitorsManufacturerPanasonic-Nichicon-فوجی-هیتانو -Series 47MF 35V-47UF 35V-47/35Packaging Cut Tape (CT) Part St..

235 تومان

خازن الکترولیت 47میکروفاراد 50ولت(47uF50vV)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsAluminum Electrolytic CapacitorsManufacturerPanasonic-Nichicon-فوجی-هیتانو -Series 47MF 50V-47UF 50V-47/50Packaging Tape & Box (TB) P..

270 تومان

خازن الکترولیت10میکروفاراد 400ولت(10uF400V)

خازن الکتروليت ايستاده 10 ميکروفاراد 400ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsAluminum Electrolytic CapacitorsManufacturerRubycon-Nichicon-CHINA-فوجی-هیتانوSeries10MF 400V-10UF 400V10/400..

1,100 تومان

خازن الکترولیت3.3میکروفاراد50ولت(3.3uF50V)

خازن الکتروليت ايستاده 3.3 ميکروفاراد 50ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsAluminum Electrolytic CapacitorsManufacturerRubycon-Nichicon-CHINA-فوجی-هیتانوSeries3.3MF 50V-3.3UF 50V-3.3/5..

70 تومان

خازن الکترولیت4.7میکروفاراد50ولت(4.7uF50V)

خازن الکتروليت ايستاده 4.7 ميکروفاراد 50ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsAluminum Electrolytic CapacitorsManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeries4.7MF 50V-4.7UF 50V-4.7/50Pa..

150 تومان

خازن تانتالیوم (100uF/16V(107

Product AttributesSelect AllDatasheets                                              &..

3,500 تومان

خازن تانتالیوم 10UF-16V

Product AttributesSelect AllDatasheetsTAP SeriesCapacitorsTantalum CapacitorsManufacturerAVX CorporationSeriesTAPPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance10µFTolerance±10%V..

1,000 تومان

خازن عدسی 0.5PF پیکو فاراد (0.5)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance0.5PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 1.5PF پیکو فاراد (1.5)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance1.5PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 1.8NF نانو فاراد(182)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance1.8NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 100NFنانو فاراد(104)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance100NFTolerance±20%Voltage - Rat..

70 تومان /عدد

خازن عدسی 100PF پیکو فاراد (101)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance100PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 10NF نانو فاراد(103)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance10NFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 10PF پیکو فاراد (10)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance10PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 120PF پیکو فاراد (121)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance120PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 12PF پیکو فاراد (12)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance12PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 150PF پیکو فاراد (151)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance150PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 15PF پیکو فاراد (15)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance15PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 180PF پیکو فاراد (181)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance180PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 18PF پیکو فاراد (18)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance18PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 1N نانو فاراد(102)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance1NFTolerance±20%Voltage - Rated..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 1PF پیکو فاراد (1)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance1PFTolerance±20%Voltage - Rated..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 2.2NF نانو فاراد(222)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance2.2NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 2.2PF پيکو فاراد (2.2)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance2.2PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 220PF پیکو فاراد (221)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance220PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 22NF نانو فاراد(223)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance22NFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 22PF پیکو فاراد (22)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance22PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 270PF پیکو فاراد (271)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance270PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 27PF پیکو فاراد (27)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance27PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 3.3NF نانو فاراد(332)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance3.3NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 3.3PF پیکو فاراد (3.3)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance3.3PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 30PF پیکو فاراد (30)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance30PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 330PF پیکو فاراد (331)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance330PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 33NF نانو فاراد(333)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance33NFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 33PF پیکو فاراد (33)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance33PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 390PF پیکو فاراد (390)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance390PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 39PF پیکو فاراد (39)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance39PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 4.7NF نانو فاراد(472)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance4.7NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 4.7PF پیکو فاراد (4.7)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance4.7PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 470PF پیکو فاراد (471)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance470PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 47NF نانو فاراد(473)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance47NFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 47PF پیکو فاراد (47)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance47PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 5.6NF نانو فاراد(562)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance5.6NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 5.6PF پیکو فاراد (5.6)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance5.6PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 560PF پیکو فاراد (1561)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance560PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 56NF نانو فاراد (563)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance56NFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 56PF پیکو فاراد (56)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance56PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 5PF پیکو فاراد (5)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance5PFTolerance±20%Voltage - Rated..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 6.8NF نانو فاراد(682)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance6.8NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 6.8PF پیکو فاراد (6.8)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance6.8PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 680PF پیکو فاراد (681)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance680PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 68PF پیکو فاراد (68)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance68PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 8.2PF پیکو فاراد (8.2)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance8.2PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 820PF پیکو فاراد (821)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance1820PFTolerance±20%Voltage - Ra..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 82PF پیکو فاراد (82)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance82PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن مولتی لایر 100NFنانو فاراد(104)فاصله بین پایه2.5m

Product AttributesSelect AllDatasheetsK Series DatasheetGoldmax, X7R 300 SeriesCapacitor Selection GuideCeramic CapacitorsManufacturerKEMETSeriesGoldmax, 300Packaging Bulk Part StatusActiveC..

180 تومان

خازن مولتی لایر 100NFنانو فاراد(104)فاصله بین پایه5m

خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت Product AttributesFind Similar Products | Select AllDatasheetsK Series DatasheetCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerVishay BC ComponentsSeriesMono-Kap™ K..

180 تومان

خازن مولتی لایر 100PFپیکو فاراد(101)

خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد 50 ولت Product AttributesSelect AllDatasheetsK Series DatasheetCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerKEMETSeriesGoldmax, 300----CAP CER 100PF 10% 50V X7R RADIALPa..

150 تومان

خازن مولتی لایر 10NFنانو فاراد(103)

خازن مولتی لایر 10 نانو فاراد 50 ولت Product AttributesFind Similar Products | Select AllDatasheetsK Series DatasheetCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerVishay BC ComponentsSeriesMono-Kap™ KP..

150 تومان

خازن مولتی لایر 1NFنانو فاراد(102)

خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت Product AttributesFind Similar Products | Select AllDatasheetsK Series DatasheetCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerVishay BC ComponentsSeriesMono-Kap™ KPa..

150 تومان

خازن مولتی لایر 1UFمیکرو فاراد(105)

خازن مولتی لایر 1میکرو فاراد 50 ولت Product AttributesFind Similar Products | Select AllDatasheetsK Series DatasheetCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerVishay BC ComponentsSeriesMono-Kap™ KPa..

350 تومان

خازن مولتی لایر 220NFنانو فاراد(224)

خازن مولتی لایر 220 نانو فاراد 50 ولت Product AttributesFind Similar Products | Select AllDatasheetsK Series DatasheetCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerVishay BC ComponentsSeriesMono-Kap™ K..

250 تومان

خازن مولتی لایر 330NFنانو فاراد(334)

خازن مولتی لایر 330 نانو فاراد 50 ولت Product AttributesFind Similar Products | Select AllDatasheetsK Series DatasheetCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerVishay BC ComponentsSeriesMono-Kap™ K..

280 تومان

خازن پلي استر 220N-400V

خازن پلی استر 220 نانوفاراد 400 ولتProduct AttributesFind Similar Products | Select AllCategories220NCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerAVX Corporation--CL21-400V-224JSeriesSkyCap® SRPackaging&nb..

680 تومان

خمیر سیلیکون K-5211

خمیر سیلیکون یا خمیر حرارتی یک ترکیب با رسانایی بالا بوده و رسانای گرما می باشدعمده مصرف این خمیرها برای چیپ ست ها و پردازنده های گرافیکی و نیز استفاده بین هیت سینک و آی سی ها جهت تبادل گرمایی می باشد..

13,000 تومان

خمیر سیلیکون سرنگی کوچک

این محصول یک سرنگ کوچک حاوی 1 گرم خمیر سیلیکون می باشد که برای استفاده جهت کوپلینگ حرارتی و هیت سینکها بکار میرود.خمیر سیلیکون یک خمیری با قابلیت رسانایی بالا است. این خمیر بین دو سطحی که نیاز به انتق..

3,500 تومان

خمیر قلع مکانیک(Mechanic)

سیم لحیم آلیاژی مناسب برای لحیم کاری قطعات الکترونیکی است اما در فرایند لحیم کاری قطعات SMD و با استفاده از هویه هوای گرم ، نمی توان از این سیم استفاده نمود . بنابر این در چنین کاربرد هایی از خمیری به..

48,000 تومان

دی کانکتور 15پین مادگی رایت انگل(DB15R)

دی کانکتور مادگی رایت 15PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 15POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

3,500 تومان

دی کانکتور 15پین مادگی سوزنی(DB15)

دی کانکتور سوزنی مادگی 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 15P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector S..

2,070 تومان

دی کانکتور 15پین مادگی فلت خور (DB15)

دی کانکتور فلت خور مادگی 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN D-SUB RCPT 15POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

2,100 تومان

دی کانکتور 15پین مادگی(DB15)

دی کانکتور لحیمی مادگی 15PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-15FPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector..

1,700 تومان

دی کانکتور 15پین نری رایت انگل (DB15R)

دی کانکتور نری رایت 15PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 15POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

3,500 تومان

دی کانکتور 15پین نری سوزنی(DB15)

دی کانکتور سوزنی نری 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 15P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

2,070 تومان

دی کانکتور 15پین نری فلت خور(DB15)

دی کانکتور فلت خور نری 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-CONN D-SUB PLUG 15POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiv..

2,100 تومان

دی کانکتور 15پین نری(DB15)

دی کانکتور لحیمی نری 15PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-15MPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector T..

1,700 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی رایت انگل (DB25R)

دی کانکتور مادگی رایت 25PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 25POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

3,850 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی سوزنی(DB25)

دی کانکتور سوزنی مادگی 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 25P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector S..

4,025 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی فلت خور (DB25)

دی کانکتور فلت خور مادگی 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN D-SUB RCPT 25POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

4,600 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی(DB25)

دی کانکتور لحیمی مادگی 25PپینProduct AttributesSelect AllCategorieCDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-25FPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector..

1,725 تومان

دی کانکتور 25پین نری رایت انگل (DB25R)

دی کانکتور نری رایت 25PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 25POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

3,850 تومان

دی کانکتور 25پین نری سوزنی(DB25)

دی کانکتور سوزنی نری 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 25P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

2,875 تومان

دی کانکتور 25پین نری فلت خور(DB25)

دی کانکتور فلت خور نری 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-CONN D-SUB PLUG 25POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiv..

4,600 تومان

دی کانکتور 25پین نری(DB25)

دی کانکتور لحیمی نری 25PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-25MPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector T..

1,725 تومان

دی کانکتور 37پین مادگی رایت انگل (DB37R)

دی کانکتور مادگی رایت 37PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 37POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

4,600 تومان

دی کانکتور 37پین مادگی(DB37)

دی کانکتور لحیمی مادگی 37PپینProduct AttributesSelect AllCategorieCDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-37FPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector..

1,725 تومان

دی کانکتور 37پین نری رایت انگل (DB37R)

دی کانکتور نری رایت 9PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 37POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Styl..

4,600 تومان

دی کانکتور 37پین نری(DB37)

دی کانکتور لحیمی نری 37PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-37MPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector T..

1,725 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی رایت انگل (DB9R)

دی کانکتور مادگی رایت 9PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 9POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Styl..

2,530 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی سوزنی(DB9)

دی کانکتور سوزنی مادگی 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 9P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

1,955 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی فلت خور (DB9)

دی کانکتور فلت خور مادگی 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN D-SUB RCPT 9POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveConnector Styl..

2,800 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی(DB9)

دی کانکتور لحیمی مادگی 9PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-09FPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector ..

1,150 تومان

دی کانکتور 9پین نری رایت انگل (DB9R)

دی کانکتور نری رایت 9PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 9POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Style..

2,530 تومان

دی کانکتور 9پین نری سوزنی(DB9)

دی کانکتور سوزنی نری 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 9P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Style..

1,955 تومان

دی کانکتور 9پین نری فلت خور(DB9)

دی کانکتور فلت خور نری 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-CONN D-SUB PLUG 9POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveC..

2,800 تومان

دی کانکتور 9پین نری(DB9)

دی کانکتور لحیمی نری 9PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-09MPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector Ty..

1,150 تومان

دیود (6A10(R6

Product AttributesSelect AllDatasheets6A05 - 6A10Discrete Semiconductor ProductsDiodes - Rectifiers - SingleManufacturerMicro Commercial CoSeries-Packaging Cut Tape (CT) Part StatusObsoleteD..

830 تومان

دیود زینر 1N4740) DZ-10V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4740Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)10V..

180 تومان

دیود زینر 1N4741) DZ-11V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4741Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)11V..

180 تومان

دیود زینر 1N4742) DZ-12V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4742Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)12V..

180 تومان

دیود زینر 1N4744) DZ-15V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4744Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)15V..

180 تومان

دیود زینر 1N4745) DZ-16V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4745Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)16V..

180 تومان

دیود زینر 1N4758) DZ-56V -1W)

لطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4758Packaging Tape &..

180 تومان

دیود زینر 1N4743) DZ-13V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4743Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)13V..

180 تومان

دیود زینر 1N4746) DZ-18V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4746Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)18V..

180 تومان

دیود زینر 1N4747) DZ-20V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4747Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)20V..

180 تومان

دیود زینر DZ-10V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Reel (TR)Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (V..

135 تومان

دیود زینر DZ-11V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-12V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeries-Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)12VTolerance..

135 تومان

دیود زینر DZ-13V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-15V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-16V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusA..

135 تومان

دیود زینر DZ-18V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-2.2V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerTaiwan Semiconductor CorporationSeries-Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-2.7V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeries-Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)2.7VToleran..

135 تومان

دیود زینر DZ-20V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-22V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-24V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-27V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-3.6V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-3.9V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

135 تومان

دیود زینر DZ-30V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-33V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

135 تومان

دیود زینر DZ-4.7V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

135 تومان

دیود زینر DZ-5.1V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeries-Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)5.1VToleran..

135 تومان

دیود زینر DZ-5.6V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

135 تومان

دیود زینر DZ-6.2V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

135 تومان

دیود زینر DZ-6.8V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

135 تومان

دیود زینر DZ-7.5V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

135 تومان

دیود زینر DZ-8.2V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

135 تومان

دیود زینر DZ-9.1V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeries-Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)9.1VToleran..

135 تومان

دیپ سوییچ 10 تایی (20P)

دیپ سوئچ 10 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product A..

1,800 تومان

دیپ سوییچ 12 تایی (24P)

دیپ سوئچ 12 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product A..

2,200 تومان

دیپ سوییچ 2 تایی (4P)

دیپ سوئچ 2 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

850 تومان

دیپ سوییچ 3 تایی (6P)

دیپ سوئچ 3 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

1,450 تومان

دیپ سوییچ 4 تایی (8P)

دیپ سوئچ 4 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

1,150 تومان

دیپ سوییچ 5 تایی (10P)

دیپ سوئچ 5 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

1,350 تومان

دیپ سوییچ 6 تایی (12P)

دیپ سوئچ 6 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

1,500 تومان

دیپ سوییچ 7 تایی (14P)

دیپ سوئچ 7 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

1,650 تومان

دیپ سوییچ 8 تایی (16P)

دیپ سوئچ 8 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

1,950 تومان

دیپ سوییچ تکی (2P)

دیپ سوئچ 1 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

900 تومان

ذره بین تاشو چراغ دار 40X

قدرت ذره بین 40X بوده و دارای دو عدد چراغ LED می باشد.Product AttributesSelect AllCategoriesOptical Inspection EquipmentLoupes, MagnifiersManufacturerAven ToolsSeries-Part StatusActiveTypeLoupe, Swing..

35,000 تومان

رسپبری پای 3 - Raspberry pi 3 model B UK

پردازنده: Broadcom BCM2837 64bit ARMv8، چهار هسته ای و  1.2GHzدارای کارت شبکه وایرلس (Wireless) برای اتصال به Wifiدارای ماژول بلوتوث (Bluethooth) نسخه 4.1حافظه رم: 1GB (به صورت share شده با کارت ..

620,000 تومان

رله 12Vولت میلون5Pپین تیانبو 12A امپری HJR-21FF

رله 12 ولت تک کنتاکت 12 آمپر-(RELAY 12V 12A 1C 5PIN(TIANBO                                       Pro..

5,800 تومان

رله 12Vولت میلون5Pپین تیانبو 7A امپری HJR-3FF

رله 12 ولت تک کنتاکت 7 آمپر-RELAY 12V 7A 1C 5PIN                                       Product Attri..

4,700 تومان

رله 24Vولت میلون 5Pپین تیانبو 7A امپری HJR-3FF

رله 24 ولت تک کنتاکت 7 آمپر-RELAY 24V 7A 1C 5PIN                                       Product Attri..

4,700 تومان

رله 24Vولت میلون5Pپین تیانبو 12A امپری HJR-21FF

رله 24 ولت تک کنتاکت 12 آمپر-(RELAY 24V 12A 1C 5PIN(TIANBO                                       Pro..

5,800 تومان

رله 5Vولت میلون5Pپین تیانبو 12A امپری HJR-21FF

رله 5 ولت تک کنتاکت 12 آمپر-(RELAY 5V 12A 1C 5PIN(TIANBO                                       Produ..

5,800 تومان

رله 5Vولت میلون5Pپین تیانبو 7A امپری HJR-3FF

رله 5 ولت تک کنتاکت 7 آمپر-RELAY 5V 7A 1C 5PIN                                       Product Attribu..

4,700 تومان

رله 12V ولت 30A آمپری تک کنتاکت سفید NT90TNCW12CB

رله ماشینی 12 ولت تک کنتاکت 30 آمپر سوزنی RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 12V-General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 12VDC Coil Through HoleProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, ..

19,000 تومان

رله 12V ولت 30A آمپری تک کنتاکت تیانبو HJQ-15F-1-S-Z

رله ماشینی 12 ولت تک کنتاکت 30 آمپر سوزنی RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 12V-General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 12VDC Coil Through HoleProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, ..

15,500 تومان

رله 12Vولت بچه میلون 5P

رله 12 ولت کوچک شبه(بچه) میلون-RELAY 12V 7A 1C 5PIN SMALLProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, Over 7 AmpsManufacturerTIANBO-songle-limingSeriesJSPackaging Bulk Part Stat..

5,400 تومان

رله 12Vولت دو کنتاکت شیشه ایTRA3 L12VDC-S-2ZT

رله 12ولت شیشه ای کتابی, 2 کنتاکت 5 آمپرProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 5 AmpsManufacturerTIANBOSeriesPackaging Tube Part StatusActiveRelay TypeRELAY POWERCoil..

16,000 تومان

رله 12Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 12 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 12V 10A 1C 5PIN                                       Product Att..

4,500 تومان

رله 24V ولت 30A آمپری تک کنتاکت سفید NT90TNCW24CB

رله ماشینی24 ولت تک کنتاکت 30 آمپر سوزنی RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 24V-General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 24VDC Coil Through HoleProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, O..

19,000 تومان

رله 24V ولت 30A آمپری تک کنتاکت تیانبو HJQ-15F-1-S-Z

رله ماشینی 24 ولت تک کنتاکت 30 آمپر سوزنی RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 24V-General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 24VDC Coil Through HoleProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, ..

15,500 تومان

رله 24V ولت بچه میلون 5P

رله 24 ولت کوچک شبه(بچه) میلون-RELAY 24V 7A 1C 5PIN SMALLProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, Over 7 AmpsManufacturerTIANBO-songle-limingSeriesJSPackaging Bulk Part Stat..

5,400 تومان

رله 24Vولت دو کنتاکت شیشه ایTRA3 L24VDC-S-2ZT

رله 24ولت شیشه ای کتابی, 2 کنتاکت 5 آمپرProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 5 AmpsManufacturerTIANBOSeriesPackaging Tube Part StatusActiveRelay TypeRELAY POWERCoil..

17,000 تومان

رله 24Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 24 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 24V 10A 1C 5PIN                                       Product Att..

4,500 تومان

رله 3Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 3 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 3V 10A 1C 5PIN                                       Product Attri..

4,500 تومان

رله 5 ولت مینی (SMD IM03 AXICOM (5V

لطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsIM Relay DatasheetSignal Relays, Up to 2 AmpsManufacturerTE Connectivity Potter & Brumfield Rel..

13,500 تومان

رله 5V ولت بچه میلون 5P

رله 5 ولت کوچک شبه(بچه) میلون-RELAY 5V 7A 1C 5PIN SMALLProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, Over 7 AmpsManufacturerTIANBO-songle-limingSeriesJSPackaging Bulk Part Status..

5,400 تومان

رله 5Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 5 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 5V 10A 1C 5PIN                                       Product Attri..

4,500 تومان

رله 6Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 6 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 6V 10A 1C 5PIN                                       Product Attri..

4,500 تومان

رله 9Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 9 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 9V 10A 1C 5PIN                                       Product Attri..

5,500 تومان

رله دو کنتاکت 5 ولتی (Relay NA5W-K TAKAMISAWA)

لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct AttributesSelect AllDatasheetsFT2-Relay THT D..

5,500 تومان

رله ریز مخابراتی 6P پین 12V ولت TR5V-L-S-Z

رله 12 ولت 6 پایه کوچک-RELAY 12V 1A 1C 6 PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBOSerieSTR5V L-S-Z 12VPackaging TubePart StatusActiveRelay TypeREL..

5,600 تومان

رله ریز مخابراتی 6P پین 24V ولت TR5V-L-S-Z

رله 24 ولت 6 پایه کوچک-RELAY 24V 1A 1C 6 PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBOSerieSTR5V L-S-Z 24VPackaging TubePart StatusActiveRelay TypeREL..

5,600 تومان

رله ریز مخابراتی 6P پین 5V ولت TR5V-L-S-Z

رله 5 ولت 6 پایه کوچک-RELAY 5V 1A 1C 6 PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBOSerieSTR5V L-S-Z 5VPackaging TubePart StatusActiveRelay TypeRELAY&..

5,600 تومان

رله طرح مخابراتي 5پين 4102E-L-12V

 رله 12 ولت 5 پین بوبین کنار-RELAY 12V 3A 1C 5PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeries4102E-L-12VPackaging Tube Part StatusActive..

5,200 تومان

رله طرح مخابراتي 5پين 4102E-L-24V

 رله 24 ولت 5 پین بوبین کنار-RELAY 24V 3A 1C 5PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeries4102E-L-24VPackaging Tube Part StatusActive..

5,200 تومان

رله طرح مخابراتي 5پين 4102E-L-5V

 رله 5 ولت 5 پین بوبین کنار-RELAY 5V 3A 1C 5PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeries4102E-L-5VPackaging Tube Part StatusActiveRel..

5,200 تومان

رله طرح مخابراتی 6پین HJR-4102-L-12V

 رله 12 ولت 6 پین بوبین وسط-RELAY 12V 3A 1C 6PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeriesHJR-4102-L-12VPackaging Tube Part StatusActi..

5,200 تومان

رله طرح مخابراتی 6پین HJR-4102-L-24V

 رله 24 ولت 6 پین بوبین وسط-RELAY 24V 3A 1C 6PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeriesHJR-4102-L-24VPackaging Tube Part StatusActi..

5,200 تومان

رله طرح مخابراتی 6پین HJR-4102-L-5V

 رله 5 ولت 6 پین بوبین وسط-RELAY 5V 3A 1C 6PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeriesHJR-4102-L-5VPackaging Tube Part StatusActiveR..

5,200 تومان

رله مخابراتی 12V ولت دو کنتاکت(8P)

رله 12ولت مخابراتی-RELAY 12V 1A 2C 8PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBO-HKESeriesV23105, AXICOMPackaging Tube Part StatusActiveRelay Ty..

6,500 تومان

رله مخابراتی 24V ولت دو کنتاکت(8P)

رله 24ولت مخابراتی-RELAY 24V 1A 2C 8PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBO-HKESeriesV23105, AXICOMPackaging Tube Part StatusActiveRelay Ty..

6,500 تومان

رله مخابراتی 5V ولت دو کنتاکت(8P)

رله 5ولت مخابراتی-RELAY 5V 1A 2C 8PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBO-HKESeriesV23105, AXICOMPackaging Tube Part StatusActiveRelay Type..

6,500 تومان

روغن لحیم المانی بزرگ 50gگرمی LOTFETT

حاوی 50 گرم روغن لحیم مرغوب جهت بهبود کیفیت در عملیات لحیم کاری..

25,000 تومان

روغن لحیم المانی کوچک 20gگرمی LOTFETT

حاوی 20 گرم روغن لحیم مرغوب جهت بهبود کیفیت در عملیات لحیم کاری..

18,000 تومان

رگولاتور (LM350T(TO220

Product AttributesSelect AllDatasheetsLM350Integrated Circuits (ICs)PMIC - Voltage Regulators - LinearManufacturerON SemiconductorSeries-IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO220-3Packaging Tube Part S..

5,200 تومان