انواع کلید و سوِِئیچ

انواع کلید و سوِِئیچ


نمایش:
مرتب کردن براساس:

تاک سوييچ زرد امرون (KFC-12*12*7.3(4P

Product AttributesSelect AllDatasheetsB3F Series DatasheetSwitchesTactile SwitchesManufacturerOmron Electronics Inc-EMC DivSeriesB3FPackaging Bulk Part StatusActiveCircuitSPST-NOSwitch Funct..

تاک سوییچ (KFC-6*6*10(4P

تک سویچ 4پایه دسته 7میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusAc..

تاک سوییچ (KFC-6*6*12(4P

تک سویچ 4پایه دسته 9میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusAc..

تاک سوییچ (KFC-6*6*13(4P

تک سویچ 4پایه دسته 10میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusA..

تاک سوییچ (KFC-6*6*14(4P

تک سویچ 4پایه دسته 11میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusA..

تاک سوییچ (KFC-6*6*15(4P

تک سویچ 4پایه دسته 12میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusA..

تاک سوییچ (KFC-6*6*16(4P

تک سویچ 4پایه دسته 13میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusA..

تاک سوییچ (KFC-6*6*18(4P

تک سویچ 4پایه دسته 15میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusA..

تاک سوییچ (KFC-6*6*21(4P

تک سویچ 4پایه دسته 19میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusA..

تاک سوییچ (KFC-6*6*4.3(2P

تک سویچ 2پایه دسته 1میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusAc..

تاک سوییچ (KFC-6*6*6(4P

تک سویچ 4پایه دسته 3میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusAc..

تاک سوییچ (KFC-6*6*8(4P

تک سویچ 4پایه دسته 5میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusAc..

تاک سوییچ (KFC-6*6*9(4P

تک سویچ 4پایه دسته 6میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part StatusAc..

تاک سوییچ (KFC-6*6*9.5(2P

تک سویچ 2پایه دسته 6.5میلی مترProduct AttributesSelect AllDatasheets Tactile SwitchTL1105YF160Q DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1105Packaging Bulk Part Status..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*10(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 7 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &n..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*12(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 9 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &n..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*13(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 10 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*14(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 11 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*15(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 12 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*16(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 13 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*17(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 14 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*18(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 15 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*19(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 16 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*21(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 19 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*4.3(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 1.3 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      ..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*5(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 2 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &n..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*7(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 4 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      &n..

تاک سوییچ کله قندی (KFC-12*12*8(4P

تک سویچ کله قندی4پایه دسته 5.5 میلی مترProduct AttributesSelect All                                      ..

تک سوییچ ریموتي 2پین مستطیلي سفید 5*6*3

Product AttributesSelect AllDatasheetsTL1107AF130WQ DrawingSwitchesTactile SwitchesManufacturerE-SwitchSeriesTL1107Packaging Bulk Part StatusActiveCircuitSPST-NOSwitch FunctionOff-MomContact..

شاسی فشاری قرمز گرد

با فشردن این کلید، دو پایه ی آن به هم متصل می شوندPBS-501-ON-ON2 پیندارای واشر و مهره نصبقطر: 10 میلی مترطول بدون احتساب پایه ها: 21 میلی مترطول پایه ها: 6 میلی مترKAX-3 7mm mini push button switchMax..

شاسی قطع کن تلفنی 6 پین (HOOK)

Product AttributesSelect AllDatasheetsHook Switch DatasheetHS-2206-A1 NS,(70) DrawingSwitchesSnap Action, Limit SwitchesManufacturerC&K--CHINASeries--HOOK SWITCH--HS, COMAXPackaging Bulk ..

کلید کشويی دو حالته کوچک 3P پین(SS12D07)

کلید کشویی 2 حالته صافProduct AttributesSelect AllDatasheetsOS Series Slide DatasheetRocker SwitchesSlide SwitchesManufacturerC&KSeriesSWITCH SLIDE SPDT 100MA 12V--OSPackaging Bulk Part ..