منو-دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

انواع پتانسیومتر مولتی ترن

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 10 اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
14,280 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 100 اهم   Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 100 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 10 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 مگا اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
10,625 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 200 اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 200 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مولتی ترن ایستاده 25K کیلو اهم 3296 مولتی ترن ایستاده 25K کیلو اهم 3296
ناموجود
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 25 کيلو اهملطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنید Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 2 مگا اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
6,120 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 50 اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
9,180 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 500 اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,780 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 500 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 50 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 5 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series     Manufacturer Bourns Inc. Series   Packaging  Bulk  ..
5,355 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 100کیلواهم   Product Attributes Select All Datasheets 67 Model     Manufacturer TT Electronics/BI Series 67 Packaging  ..
10,200 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 10کیلواهم   Product Attributes Select All Datasheets 67 Model     Manufacturer TT Electronics/BI Series 67 Packaging  B..
10,200 تومان
مولتی ترن ایستاده طوسی 1K کیلواهم 67WR-BI مولتی ترن ایستاده طوسی 1K کیلواهم 67WR-BI
ناموجود
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 1 کیلواهم   Product Attributes Select All Datasheets 67 Model     Manufacturer TT Electronics/BI Series 67 Packaging  B..
10,200 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 1 مگااهم   Product Attributes Select All Datasheets 67 Model     Manufacturer TT Electronics/BI Series 67 Packaging  Bu..
10,200 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 200 کیلواهم   Product Attributes Select All Datasheets 67 Model     Manufacturer TT Electronics/BI Series 67 Packaging  ..
10,200 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 20کیلواهم   Product Attributes Select All Datasheets 67 Model     Manufacturer TT Electronics/BI Series 67 Packaging  B..
10,200 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 2 کیلواهم   Product Attributes Select All Datasheets 67 Model     Manufacturer TT Electronics/BI Series 67 Packaging  B..
10,200 تومان
مولتی ترن ایستاده طوسی 500K کیلواهم 67WR-BI مولتی ترن ایستاده طوسی 500K کیلواهم 67WR-BI
ناموجود
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 500 کیلواهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنید Product Attributes Select All Datasheets 67 Model &nbs..
10,200 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 50کیلواهم   Product Attributes Select All Datasheets 67 Model     Manufacturer TT Electronics/BI Series 67 Packaging  B..
10,200 تومان
مولتی ترن ایستاده طوسی 5K کیلواهم 67WR-BI مولتی ترن ایستاده طوسی 5K کیلواهم 67WR-BI
ناموجود
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 5 کیلواهم   Product Attributes Select All Datasheets 67 Model     Manufacturer TT Electronics/BI Series 67 Packaging  B..
10,200 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 10 اهم  Product Attributes Select All Datasheets 67 Model     Manufacturer TT Electronics/BI Series 67 Packaging  Bulk  ..
15,300 تومان
مولتی ترن ایستاده طوسی 100 اهم 67WR-BI مولتی ترن ایستاده طوسی 100 اهم 67WR-BI
ناموجود
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 100 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنید Product Attributes Select All Datasheets 67 Model   ..
10,200 تومان
مولتی ترن ایستاده طوسی 20 اهم 67WR-BI مولتی ترن ایستاده طوسی 20 اهم 67WR-BI
ناموجود
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 20 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنید Product Attributes Select All Datasheets 67 Model   ..
14,450 تومان
مولتی ترن ایستاده طوسی 200 اهم 67WR-BI مولتی ترن ایستاده طوسی 200 اهم 67WR-BI
ناموجود
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 200 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنید Product Attributes Select All Datasheets 67 Model   ..
10,200 تومان
مولتی ترن ایستاده طوسی 500 اهم 67WR-BI مولتی ترن ایستاده طوسی 500 اهم 67WR-BI
ناموجود
مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 500 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنید Product Attributes Select All Datasheets 67 Model   ..
10,200 تومان
مولتی ترن خوابیده 10 اهم مولتی ترن خوابیده 10 اهم
ناموجود
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 10 اهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Pack..
8,670 تومان
مولتی ترن خوابیده 100 اهم مولتی ترن خوابیده 100 اهم
ناموجود
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 100 اهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Pac..
8,670 تومان
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 100 کیلواهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Pack..
8,670 تومان
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 10 کیلواهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Packa..
8,670 تومان
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 1 کیلواهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Packag..
8,670 تومان
مولتی ترن خوابیده 1M مگا اهم مولتی ترن خوابیده 1M مگا اهم
ناموجود
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 1 مگااهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Packagi..
8,670 تومان
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 200 کیلواهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Pack..
8,670 تومان
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 20 کیلواهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Packa..
8,670 تومان
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 2 کیلواهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Packag..
8,670 تومان
مولتی ترن خوابیده 500 اهم
ناموجود
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 500 اهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Pac..
8,670 تومان
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 500 کیلواهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Pack..
8,670 تومان
مولتی ترن خوابیده 50K کیلو اهم مولتی ترن خوابیده 50K کیلو اهم
ناموجود
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 50 کیلواهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Packa..
8,670 تومان
مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 5 کیلواهم Product Attributes Select All Datasheets 3006 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3006 - Sealed Packag..
8,670 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 100 اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3296 - Sealed ..
8,840 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 100 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveResistance100K OHMPower (Watts)0.5W, 1/2WTolerance±10%Temperatur..
8,840 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 10 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3296 - Sealed ..
8,840 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 1 مگا اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveResistance1M OHMPower (Watts)0.5W, 1/2WTolerance±10%Temperature Coe..
8,840 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 200 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveResistance200 OHMPower (Watts)0.5W, 1/2WTolerance±10%Temperature Coef..
8,840 تومان
مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 20K کیلو اهم مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 20K کیلو اهم
ناموجود
مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 20 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Te & Reel (TR) Part StatusActiveResistance20K OHMPower (Watts)0.5W, 1/2WTolerance±10%Temperature Co..
8,840 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 2 کيلو اهم Product Attributes Select All Datasheets 3296 Series Trimmer Potentiometers Manufacturer Bourns Inc. Series Trimpot® 3296 - Sealed ..
8,840 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 500 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveResistance500K OHMPower (Watts)0.5W, 1/2WTolerance±10%Temperatur..
8,840 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 50 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveResistance50K OHMPower (Watts)0.5W, 1/2WTolerance±10%Temperature ..
8,840 تومان
مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 5 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveResistance5K OHMPower (Watts)0.5W, 1/2WTolerance±10%Temperature Co..
8,840 تومان
نمايش 1 تا 56 از 56 (1 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات