انواع پتانسیومتر مولتی ترن

انواع پتانسیومتر مولتی ترن


نمایش:
مرتب کردن براساس:

مولتی ترن ایستاده 10 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 10 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance10 OHMPower (Watts)0.5W, ..

2,000 تومان

مولتی ترن ایستاده 100 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 100 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance100 OHMPower (Watts)0.5W..

1,680 تومان

مولتی ترن ایستاده 100K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 100 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance100K OHMPower (Watt..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 10K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 10 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance10K OHMPower (Watts)..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 1K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1 kOhmsPower (Watts)0..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 1M کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 مگا اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1M OHMPower (Watts)0.5..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 20 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance20 OHMPower (Watts)0...

2,000 تومان

مولتی ترن ایستاده 200 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 200 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance200 OHMPower (Watts)0.5W..

1,680 تومان

مولتی ترن ایستاده 200K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 200 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance200K OHMPower (Watt..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 20K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance20K OHMPower (Watts)0..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 25K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 25 کيلو اهملطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct A..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 2K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1K OhmsPower (Watts)0..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 2M مگا اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 2 مگا اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance2M OHMPower (Watts)0.5..

2,000 تومان

مولتی ترن ایستاده 50 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 50 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance50 OHMPower (Watts)0.5W, ..

2,000 تومان

مولتی ترن ایستاده 500 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 500 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance500 OHMPower (Watts)0.5W..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 500K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 500 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance500K OHMPower (Watt..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 50K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 50 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance50K OHMPower (Watts)..

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده 5K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 5 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance5K OHMPower (Watts)0...

1,500 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 100K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 100کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance100K OHMPower (W..

2,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 10K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 10کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance10K OHMPower (Wat..

2,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 1K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 1 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1K OHMPower (Watt..

2,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 1M مگا اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 1 مگااهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1M OHMPower (Watts..

2,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 200K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 200 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance200K OHMPower (..

2,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 20K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 20کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance20K OHMPower (Wat..

2,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 2K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 2 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance2K OHMPower (Watt..

2,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 500K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 500 کیلواهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدPro..

2,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 50K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 50کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance50K OHMPower (Wat..

2,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 5K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 5 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance5K OHMPower (Watt..

2,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 10 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 10 اهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance10 OHMPower (Watts)0..

2,500 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 100 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 100 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct..

2,200 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 20 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 20 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct ..

2,200 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 200 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 200 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct..

2,200 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 500 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 500 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct..

2,200 تومان

مولتی ترن خوابیده 10 اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 10 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Stat..

3,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 100 اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 100 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Sta..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 100K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 100 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Stat..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 10K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 10 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Statu..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 1K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 1 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Status..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 1M مگا اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 1 مگااهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part StatusA..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 200K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 200 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Stat..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 20K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 20 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Statu..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 2K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 2 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Status..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 500 اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 500 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Sta..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 500K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 500 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Stat..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 50K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 50 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Statu..

2,500 تومان

مولتی ترن خوابیده 5K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 5 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Status..

2,500 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 100 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 100 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape & R..

2,800 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 100K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 100 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &a..

2,800 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 10K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 10 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &am..

2,800 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 1M مگا اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 1 مگا اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &..

2,800 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 200 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 200 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape & R..

2,800 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 20K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 20 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Te &..

2,800 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 2K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 2 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &..

2,800 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 500K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 500 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &a..

2,800 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 50K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 50 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &am..

2,800 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 5K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 5 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &..

2,800 تومان