ولوم معمولی

ولوم معمولی

انواع ولوم معمولی

نمایش:
مرتب کردن براساس:

ولوم دوبل 100K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 100 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk&nbs..

3,850 تومان

ولوم دوبل 10K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 10 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk ..

3,850 تومان

ولوم دوبل 1K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 1 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk ..

3,850 تومان

ولوم دوبل 20K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 20 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk ..

3,850 تومان

ولوم دوبل 50K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 50 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk ..

3,850 تومان

ولوم دوبل 5K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 5 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk ..

3,850 تومان

ولوم معمولی 100K-B کیلو اهم

ولوم خطي همراه با مهره 100 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Par..

2,800 تومان

ولوم معمولی 10K-B کیلو اهم

ولوم خطي همراه با مهره 10 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part..

2,800 تومان

ولوم معمولی 1K-B کیلو اهم

ولوم خطي همراه با مهره 1 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part ..

2,800 تومان

ولوم معمولی 1M-B مگا اهم

ولوم خطي همراه با مهره 1 مگا اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part S..

2,800 تومان

ولوم معمولی 200K-B کیلو اهم

ولوم خطي همراه با مهره 200 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Par..

2,800 تومان

ولوم معمولی 20K-B کیلو اهم

ولوم خطي همراه با مهره 20 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part..

2,800 تومان

ولوم معمولی 2K-B کیلو اهم

ولوم خطي همراه با مهره 2 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part ..

2,800 تومان

ولوم معمولی 500 اهم

ولوم خطي همراه با مهره 500  اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Pa..

2,800 تومان

ولوم معمولی 500K-B کیلو اهم

ولوم خطي همراه با مهره 500 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Par..

2,800 تومان

ولوم معمولی 50K-B کیلو اهم

ولوم خطي همراه با مهره 50 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part..

2,800 تومان

ولوم معمولی 5K-B کیلو اهم

ولوم خطي همراه با مهره 50 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part..

2,800 تومان

کلید ولوم ته بزرگ 500K کیلو اهم

کلید ولوم 500 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerSeries3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLinearResistance (..

7,600 تومان