انواع خازن عدسی

انواع خازن عدسی


نمایش:
مرتب کردن براساس:

خازن عدسی 0.5PF پیکو فاراد (0.5)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance0.5PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 1.5PF پیکو فاراد (1.5)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance1.5PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 1.8NF نانو فاراد(182)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance1.8NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 100NFنانو فاراد(104)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance100NFTolerance±20%Voltage - Rat..

70 تومان /عدد

خازن عدسی 100PF پیکو فاراد (101)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance100PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 10NF نانو فاراد(103)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance10NFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 10PF پیکو فاراد (10)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance10PFTolerance±20%Voltage - Rate..

100 تومان /عدد

خازن عدسی 120PF پیکو فاراد (121)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance120PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 12PF پیکو فاراد (12)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance12PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 150PF پیکو فاراد (151)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance150PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 15PF پیکو فاراد (15)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance15PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 180PF پیکو فاراد (181)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance180PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 18PF پیکو فاراد (18)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance18PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 1N نانو فاراد(102)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance1NFTolerance±20%Voltage - Rated..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 1PF پیکو فاراد (1)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance1PFTolerance±20%Voltage - Rated..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 2.2NF نانو فاراد(222)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance2.2NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 2.2PF پيکو فاراد (2.2)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance2.2PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 220PF پیکو فاراد (221)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance220PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 22NF نانو فاراد(223)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance22NFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 22PF پیکو فاراد (22)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance22PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 270PF پیکو فاراد (271)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance270PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 27PF پیکو فاراد (27)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance27PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 3.3NF نانو فاراد(332)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance3.3NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 3.3PF پیکو فاراد (3.3)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance3.3PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 30PF پیکو فاراد (30)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance30PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 330PF پیکو فاراد (331)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance330PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 33NF نانو فاراد(333)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance33NFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 33PF پیکو فاراد (33)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance33PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 390PF پیکو فاراد (390)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance390PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 39PF پیکو فاراد (39)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance39PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 4.7NF نانو فاراد(472)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance4.7NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 4.7PF پیکو فاراد (4.7)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance4.7PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 470PF پیکو فاراد (471)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance470PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 47NF نانو فاراد(473)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance47NFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 47PF پیکو فاراد (47)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance47PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 5.6NF نانو فاراد(562)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance5.6NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 5.6PF پیکو فاراد (5.6)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance5.6PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 560PF پیکو فاراد (1561)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance560PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 56NF نانو فاراد (563)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance56NFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 56PF پیکو فاراد (56)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance56PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 5PF پیکو فاراد (5)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance5PFTolerance±20%Voltage - Rated..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 6.8NF نانو فاراد(682)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance6.8NFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 6.8PF پیکو فاراد (6.8)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance6.8PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 680PF پیکو فاراد (681)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance680PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 68PF پیکو فاراد (68)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance68PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 8.2PF پیکو فاراد (8.2)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance8.2PFTolerance±20%Voltage - Rat..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 820PF پیکو فاراد (821)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance1820PFTolerance±20%Voltage - Ra..

50 تومان /عدد

خازن عدسی 82PF پیکو فاراد (82)

Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitorsCeramic CapacitorsManufacturerCHINASeriesMono-Kap™ KPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveCapacitance82PFTolerance±20%Voltage - Rate..

50 تومان /عدد