خازن های 1206

خازن های 1206


نمایش:
مرتب کردن براساس:

خازن 100NF نانو فاراد SMD-1206

این کالا در بسته های 20 عددی میباشدخازن مولتی لایر سرامیکی 100 نانو فاراد سایز 1206 -100نانو-100N-0.1MF-0.1UFکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsCapacitor SMDCC Series, Class 2 X7R..

خازن 100PF پیکو فاراد SMD-1206

این کالا در بسته های 20 عددی میباشدخازن مولتی لایر سرامیکی 100 پیکو فاراد سایز 1206 -20پیکو-100PF-0.1NF-0.1NFکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsCapacitor SMDCC Series, Class 2 X7R..

خازن 10NF نانو فاراد SMD-1206

این کالا در بسته های 20 عددی میباشدخازن مولتی لایر سرامیکی 10 نانو فاراد سایز 1206 -10نانو-10N-0.01MF-00.1UFکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsCapacitor SMDCC Series, Class 2 X7R ..

خازن 180PF پیکو فاراد SMD-1206

این کالا در بسته های 20 عددی میباشدخازن مولتی لایر سرامیکی 180 پیکو فاراد سایز 1206 -180پیکو-180PF-0.18NF-0.18NFکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsCapacitor SMDCC Series, Class 2 ..

خازن 1NF نانو فاراد SMD-1206

این کالا در بسته های 20 عددی میباشدخازن مولتی لایر سرامیکی 1 نانو فاراد سایز 1206 -1نانو-1N-0.001MF-0.001UFکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsCapacitor SMDCC Series, Class 2 X7R D..

خازن 20PF پیکو فاراد SMD-1206

این کالا در بسته های 20 عددی میباشدخازن مولتی لایر سرامیکی 20 پیکو فاراد سایز 1206 -20پیکو-20PF-0.002NF-0.002NF کیفیت قطعهاورجینال Product AttributesSelect AllDatasheetsCapacitor SMDCC Serie..