شماره حسابها

مشتري گرامي :

لطفا پس از ثبت سفارش خرید خود (مبلغ کل ) را به یکی از شماره حسابها و شماره کارتهای زیر پرداخت نمایید و سپس رسید بانک و یا شماره حواله پرداختی را به آدرس زیر ایمیل نمایید و یا به

(SMS  یا Telegram) شماره موبایل زیر پیامک و یا با شماره تلفن 66708069-021 تماس گرفته تا نسبت به جمع اوری خرید شما اقدام گردد.

   09121763996----EL.CHEHREH@YAHOO.COM

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم


 • خريدکارت به کارت

  1. شماره کارت بانک تجارت به نام ابراهیم ممی زاده - 5859831059535731  2.شماره حساب بانک تجارت به نام ابراهیم ممی زاده- 3641522839

 • 3.شماره کارت بانک ملی به نام ابراهیم ممی زاده - 6037997381985218  4.شماره حساب بانک ملی به نام ابراهیم ممی زاده - 0100364317005

 • 5.شماره کارت بانک صادرات به نام ابراهیم ممی زاده - 6037691508048097  6.شماره حساب بانک صادرات به نام ابراهیم ممی زاده - 0107779056008

 •  7.شماره شبا بانک صادرات به نام ابراهیم ممی زاده - IR54 0190 0000 0010 7779 0560 08

 • 8.شماره شبا بانک ملی به نام ابراهیم ممی زاده - IR52 0170 0000 0010 0364 3170 05

 • 9.شماره کارت بانک ملت به نام ابوذر ممی زاده -6104337570784916

   


  10.شماره حساب بانک ملت به نام ابوذر ممی زاده -7055366689