شماره حسابها

مشتري گرامي :

لطفا پس از ثبت سفارش خرید خود (مبلغ کل ) را به یکی از شماره حسابها و شماره کارتهای زیر پرداخت نمایید و سپس رسید بانک و یا شماره حواله پرداختی را به آدرس زیر ایمیل نمایید و یا به

(SMS  یا Telegram) شماره موبایل 09121763996 پیامک و یا با شماره تلفن 66708069-021 تماس گرفته تا نسبت به جمع اوری خرید شما اقدام گردد.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم


  • خريدکارت به کارت

   1. شماره کارت   بانک تجارت به نام ابراهیم ممی زاده -          5859831059535731


   2.شماره حساب
    بانک تجارت به نام ابراهیم ممی زاده-     3641522839

  • 3.شماره کارت بانک ملی به نام ابراهیم ممی زاده-                6037997381985218


   4.شماره  حساب بانک ملی به نام ابراهیم ممی زاده-            0100364317005

  • 5.شماره کارت بانک صادرات به نام ابراهیم ممی زاده-            6037691508048097


   6.شماره
    حساب بانک صادرات به نام ابراهیم ممی زاده-        0107779056008

  • 7.شماره شبا بانک صادرات به نام ابراهیم ممی زاده -   IR54 0190 0000 0010 7779 0560 08

  • 8.شماره شبا بانک ملی به نام ابراهیم ممی زاده -        IR52 0170 0000 0010 0364 3170 05

  • 3.شماره کارت بانک ملت به نام ابوذر ممی زاده-               6104337570784916

   10.شماره حساب بانک ملت به نام ابوذر ممی زاده-        7055366689