انواع مقاومت کربني سایز 1206


نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 0 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی صفر اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  0اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عرض (..

مقاومت 1 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 1 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  1 اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عرض (m..

مقاومت 1.5K کیلو SMD 1206

مقاومت کربني 1.5 کيلو اهم سايز1206-(3216)Product AttributesSelect AllDatasheetsThick-Film Chip Resistor CatalogChip Resistor - Surface MountManufacturerSamsung Electro-MechanicsSeriesRCPackaging ..

مقاومت 10 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی ده اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  10 اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عرض ..

مقاومت 100 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 100 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  100 اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عر..

مقاومت 100K کیلو SMD 1206

مقاومت کربنی 100K کیلواهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  100Kکیلواهم-Resistors 100K OHM 1206 کیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film..

مقاومت 10K کیلو SMD 1206

مقاومت کربني 10 کيلو اهم سايز1206-(3216)Product AttributesSelect AllDatasheetsThick-Film Chip Resistor CatalogChip Resistor - Surface MountManufacturerSamsung Electro-MechanicsSeriesRCPackaging (..

مقاومت 150 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 150 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  150 اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عر..

مقاومت 1K کیلو SMD 1206

مقاومت کربني 1 کيلو اهم سايز1206-(3216)-1کيلو-1کيلوProduct AttributesSelect AllDatasheetsThick-Film Chip Resistor CatalogChip Resistor - Surface MountManufacturerSamsung Electro-MechanicsSeriesRCPacka..

مقاومت 1M مگا اهم SMD 1206

مقاومت کربني 1 مگا اهم سايز1206-(3216)-1مگا-1مگااهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsThick-Film Chip Resistor CatalogChip Resistor - Surface MountManufacturerSamsung Electro-MechanicsSeriesRCPacka..

مقاومت 2.2 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 2.2 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  2.2اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عرض..

مقاومت 2.2K کیلو SMD 1206

مقاومت کربني 2.2 کيلو اهم سايز1206-(3216)Product AttributesSelect AllDatasheetsThick-Film Chip Resistor CatalogChip Resistor - Surface MountManufacturerSamsung Electro-MechanicsSeriesRCPackaging ..

مقاومت 220 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 220 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  220 اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عر..

مقاومت 220K کیلو SMD 1206

مقاومت کربني 220 کيلو اهم سايز1206-(3216)Product AttributesSelect AllDatasheetsThick-Film Chip Resistor CatalogChip Resistor - Surface MountManufacturerSamsung Electro-MechanicsSeriesRCPackaging ..

مقاومت 27 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 27 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  27 اهم RI1206L270JTکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1..

مقاومت 3.9K کیلو SMD 1206

مقاومت کربني 3.9 کيلو اهم سايز1206-(3216)Product AttributesSelect AllDatasheetsThick-Film Chip Resistor CatalogChip Resistor - Surface MountManufacturerSamsung Electro-MechanicsSeriesRCPackaging ..

مقاومت 33 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 33 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  33 اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عرض ..

مقاومت 330 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 330 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  330 اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عر..

مقاومت 390 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 390 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  390 اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عر..

مقاومت 4.7K کیلو SMD 1206

مقاومت کربني 4.7 کيلو اهم سايز1206-(3216)Product AttributesSelect AllDatasheetsThick-Film Chip Resistor CatalogChip Resistor - Surface MountManufacturerSamsung Electro-MechanicsSeriesRCPackaging ..

مقاومت 47 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 47 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  47 اهم-Resistors 47 1206 کیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Ca..

مقاومت 470 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 470 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  470 اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عر..

مقاومت 470K کیلو SMD 1206

مقاومت کربني 470 کيلو اهم سايز1206-(3216)Product AttributesSelect AllDatasheetsThick-Film Chip Resistor CatalogChip Resistor - Surface MountManufacturerSamsung Electro-MechanicsSeriesRCPackaging ..

مقاومت 47K کیلو SMD 1206

مقاومت کربني 47 کيلو اهم سايز1206-(3216)Product AttributesSelect AllDatasheetsThick-Film Chip Resistor CatalogChip Resistor - Surface MountManufacturerSamsung Electro-MechanicsSeriesRCPackaging (..

مقاومت 49.9 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 49.9 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  49.9اهم-Resistors 49.9 OHM 1206 کیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Re..

مقاومت 56 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 56 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  56اهم-Resistors 56 OHM 1206کیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catal..

مقاومت 560 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 560 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  560اهم-Resistors 560 OHM1206 کیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resist..

مقاومت 560K کیلو اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 560K کیلواهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  560Kکیلواهم-Resistors 560K OHM 1206 کیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film..

مقاومت 680 اهم SMD 1206

مقاومت کربنی 680 اهم سایز1206این کالا در بسته های 50 تایی تحویل داده میشود  680 اهمکیفیت قطعهاورجینالProduct AttributesSelect AllDatasheetsPackageThick-Film Chip Resistor Catalog1206طول (mm)3.2عر..