منو-دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

انواع مقاومت اجری 10 وات

مقاومت اجری 10W وات 0.1 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  0.1 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series       Manufacturer Yageo ..
5,300 تومان
مقاومت اجری 10W وات 0.22 اهم مقاومت اجری 10W وات 0.22 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  0.22 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance0.22OHMTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 0.33 اهم مقاومت اجری 10W وات 0.33 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  0.33 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance0.33OHMTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 0.47 اهم مقاومت اجری 10W وات 0.47 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  0.47 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance0.47OHMTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 0.68 اهم مقاومت اجری 10W وات 0.68 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  0.68 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance0.68hmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 10 اهم مقاومت اجری 10W وات 10 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance10 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeature..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 100 اهم مقاومت اجری 10W وات 100 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  100 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance100 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 12 اهم مقاومت اجری 10W وات 12 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 12 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance12 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeature..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 120 اهم مقاومت اجری 10W وات 120 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 120 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance120 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 15 اهم مقاومت اجری 10W وات 15 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 15 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance15 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeature..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 15K اهم مقاومت اجری 10W وات 15K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 15K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance15K OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 1K اهم مقاومت اجری 10W وات 1K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  1 کیلو اهم 10 وات-1کيلو-1کيلولطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance1K OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal O..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 2.2 اهم مقاومت اجری 10W وات 2.2 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  2.2 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance2.2 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 2.2K اهم مقاومت اجری 10W وات 2.2K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 2.2K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance2.2K OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFea..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 2.7 اهم مقاومت اجری 10W وات 2.7 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  2.7 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance2.7 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 2.7K اهم مقاومت اجری 10W وات 2.7K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 2.7K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance2.7K OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFea..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 22 اهم مقاومت اجری 10W وات 22 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  22 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance22 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeaturesAnti-..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 220 اهم مقاومت اجری 10W وات 220 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  220 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance220 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeaturesAnt..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 27 اهم مقاومت اجری 10W وات 27 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  27 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance27 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeature..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 3.3 اهم مقاومت اجری 10W وات 3.3 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  3.3 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance3.3 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 3.3K اهم مقاومت اجری 10W وات 3.3K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 3.3K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance3.3KOhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeat..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 3.9 اهم مقاومت اجری 10W وات 3.9 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  3.9 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance3.9 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 33 اهم مقاومت اجری 10W وات 33 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  33 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance33 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeature..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 330 اهم مقاومت اجری 10W وات 330 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  330 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance330 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 39 اهم مقاومت اجری 10W وات 39 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  39 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance39 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeature..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 4.7 اهم مقاومت اجری 10W وات 4.7 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  4.7 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance0.47 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeat..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 47 اهم مقاومت اجری 10W وات 47 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  47 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance47 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeature..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 47K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 47K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance47K OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 5.6 اهم مقاومت اجری 10W وات 5.6 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  5.6 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance5.6 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 5.6K کیلو اهم مقاومت اجری 10W وات 5.6K کیلو اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 5.6K وات-5.6کيلو-5.6 کيلولطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance5.6K OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WComposit..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 56 اهم مقاومت اجری 10W وات 56 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  56 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance56 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeature..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 6.8 اهم مقاومت اجری 10W وات 6.8 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  6.8 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance6.8 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 6.8K اهم مقاومت اجری 10W وات 6.8K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 6.8K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance6.8K OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFea..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 68 اهم مقاومت اجری 10W وات 68 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  68 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance68 OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeature..
6,625 تومان
مقاومت اجری 10W وات 82K اهم مقاومت اجری 10W وات 82K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 82K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Part StatusActiveResistance82K OhmsTolerance±5%Power (Watts)10WCompositionMetal Oxide FilmFeatu..
6,625 تومان
نمايش 1 تا 35 از 35 (1 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات