منو-دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

انواع مقاومت اجری 10 وات

مقاومت اجری 10W وات 0.1 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  0.1 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series       Manufacturer Yageo ..
10,000 تومان
مقاومت اجری 10W وات 0.22 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  0.22 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید   Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series       Manufacturer Yageo ..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 0.33 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  0.33 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series       Manufacturer Yageo ..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 0.47 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  0.47 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series       Manufacturer Yageo ..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 0.68 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  0.68 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo S..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 10 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Ser..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 100 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  100 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 12 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 12 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Ser..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 120 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 120 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 15 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 15 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Ser..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 15K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 15K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 1K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  1 کیلو اهم 10 وات-1کيلو-1کيلولطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo ..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 2.2 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  2.2 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 2.2K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 2.2K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo S..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 2.7 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  2.7 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 2.7K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 2.7K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo S..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 22 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  22 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Series ..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 220 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  220 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Series ..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 27 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  27 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Ser..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 3.3 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  3.3 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 3.3K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 3.3K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo S..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 3.9 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  3.9 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 33 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  33 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Ser..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 330 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  330 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 39 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  39 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Ser..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 4.7 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  4.7 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 47 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  47 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Ser..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 47K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 47K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 5.6 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  5.6 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 5.6K کیلو اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 5.6K وات-5.6کيلو-5.6 کيلولطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Ya..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 56 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  56 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Ser..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 6.8 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  6.8 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 6.8K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 6.8K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo S..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 68 اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  68 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Ser..
12,500 تومان
مقاومت اجری 10W وات 82K اهم
ناموجود
مقاومت 5% اجری  10 اهم 82K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید  Product Attributes Select All Datasheets SQP, NSP Series     Manufacturer Yageo Se..
12,500 تومان
نمايش 1 تا 35 از 35 (1 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات