این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

CONNFLY

نمایش:
مرتب کردن براساس:

ای دی سی فلت خور10پین -IDC2*5

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-10P..

300 تومان

ای دی سی فلت خور14پین -IDC2*7

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-14P..

320 تومان

ای دی سی فلت خور16پین -IDC2*8

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-16P..

360 تومان

ای دی سی فلت خور20پین -IDC2*10

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-20P..

380 تومان

ای دی سی فلت خور24پین -IDC2*12

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-24P..

450 تومان

ای دی سی فلت خور26پین -IDC2*13

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-26P..

420 تومان

ای دی سی فلت خور30پین -IDC2*15

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-30P..

400 تومان

ای دی سی فلت خور34پین -IDC2*17

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-34P..

430 تومان

ای دی سی فلت خور40پین -IDC2*20

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-40P..

500 تومان

ای دی سی فلت خور50پین -IDC2*25

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-50P..

600 تومان

ای دی سی فلت خور6پین -IDC2*3

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-6PS..

350 تومان

ای دی سی فلت خور8پین -IDC2*4

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-8PS..

350 تومان

باکس روبردی 10پین---BOX 2*5

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-10S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 10POS GOL..

250 تومان

باکس روبردی 14پین---BOX 2*7

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-14S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 14POS GOL..

275 تومان

باکس روبردی 16پین---BOX 2*8

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-16S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 16POS GOL..

320 تومان

باکس روبردی 20پین---BOX 2*10

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-20S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 20POS GOL..

300 تومان

باکس روبردی 26پین---BOX 2*13

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-26S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 26POS GOL..

350 تومان

باکس روبردی 30پین---BOX 2*15

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-30S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 30POS GOL..

400 تومان

باکس روبردی 34پین---BOX 2*17

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-34S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 34POS GOL..

420 تومان

باکس روبردی 40پین---BOX 2*20

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-40S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 40POS GOL..

430 تومان

باکس روبردی 50پین---BOX 2*25

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-50S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 50POS GOL..

700 تومان

دی کانکتور 15پین مادگی رایت انگل(DB15R)

دی کانکتور مادگی رایت 15PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 15POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

1,200 تومان

دی کانکتور 15پین مادگی سوزنی(DB15)

دی کانکتور سوزنی مادگی 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 15P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector S..

1,200 تومان

دی کانکتور 15پین مادگی فلت خور (DB15)

دی کانکتور فلت خور مادگی 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN D-SUB RCPT 15POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

1,750 تومان

دی کانکتور 15پین نری رایت انگل (DB15R)

دی کانکتور نری رایت 15PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 15POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

1,200 تومان

دی کانکتور 15پین نری سوزنی(DB15)

دی کانکتور سوزنی نری 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 15P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

1,200 تومان

دی کانکتور 15پین نری فلت خور(DB15)

دی کانکتور فلت خور نری 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-CONN D-SUB PLUG 15POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiv..

1,750 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی رایت انگل (DB25R)

دی کانکتور مادگی رایت 25PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 25POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

1,500 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی سوزنی(DB25)

دی کانکتور سوزنی مادگی 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 25P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector S..

2,500 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی فلت خور (DB25)

دی کانکتور فلت خور مادگی 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN D-SUB RCPT 25POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

3,800 تومان

دی کانکتور 25پین نری رایت انگل (DB25R)

دی کانکتور نری رایت 25PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 25POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

1,500 تومان

دی کانکتور 25پین نری سوزنی(DB25)

دی کانکتور سوزنی نری 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 25P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

2,500 تومان

دی کانکتور 25پین نری فلت خور(DB25)

دی کانکتور فلت خور نری 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-CONN D-SUB PLUG 25POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiv..

3,800 تومان

دی کانکتور 37پین مادگی رایت انگل (DB37R)

دی کانکتور مادگی رایت 37PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 37POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

2,000 تومان

دی کانکتور 37پین نری رایت انگل (DB37R)

دی کانکتور نری رایت 9PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 37POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Styl..

2,000 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی رایت انگل (DB9R)

دی کانکتور مادگی رایت 9PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 9POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Styl..

1,000 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی سوزنی(DB9)

دی کانکتور سوزنی مادگی 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 9P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

700 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی فلت خور (DB9)

دی کانکتور فلت خور مادگی 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN D-SUB RCPT 9POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveConnector Styl..

1,700 تومان

دی کانکتور 9پین نری رایت انگل (DB9R)

دی کانکتور نری رایت 9PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 9POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Style..

1,000 تومان

دی کانکتور 9پین نری سوزنی(DB9)

دی کانکتور سوزنی نری 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 9P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Style..

700 تومان

دی کانکتور 9پین نری فلت خور(DB9)

دی کانکتور فلت خور نری 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-CONN D-SUB PLUG 9POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveC..

1,700 تومان

زیف سوکت 20P پایه ZIF

Product AttributesSelect AllDatasheets.100" (2.54 mm) DIP SocketsSOIC Socket Pin SequenceSockets for ICs, TransistorsManufacturer3M-CONNFLYSeriesTextool™Packaging Bulk -CONN IC DIP SOCKET ZIF 20P..

5,800 تومان

زیف سوکت 28P پایه ZIF

Product AttributesSelect AllDatasheets.100" (2.54 mm) DIP SocketsSOIC Socket Pin SequenceSockets for ICs, TransistorsManufacturer3M-CONNFLYSeriesTextool™Packaging Bulk --CONN IC DIP SOCKET ZIF 28..

6,500 تومان

زیف سوکت 40P پایه ZIF پهن

Product AttributesSelect AllDatasheets.100" (2.54 mm) DIP SocketsSOIC Socket Pin SequenceSockets for ICs, TransistorsManufacturer3M-CONNFLYSeriesTextool™Packaging Bulk --CONN IC DIP SOCKET ZIF 40..

8,000 تومان

زیف سوکت 40P پایه ZIF باریک

Product AttributesSelect AllDatasheets.100" (2.54mm) Universal DIP SocketsSOIC Socket Pin SequenceSockets for ICs, TransistorsManufacturer3M-CONNFLYSeries---Textool™Packaging Bulk --CONN IC DIP S..

8,500 تومان

سوکت ای سی 14P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN IC DIP SOCKET 14POS TIN-سوکت 14 پينPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.3" (7.62m..

150 تومان

سوکت ای سی 16P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesسوکت 16 پين-CONN IC DIP SOCKET 16POS TIN-Packaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.3" (7.62m..

150 تومان

سوکت ای سی 18P پایه

DS1009-18NProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN IC DIP SOCKET 18POS TIN-Packaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.3" (7.62mm..

180 تومان

سوکت ای سی 20P پایه

DS1009-20NProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN IC DIP SOCKET 20POS TIN-Packaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.3" (7.62mm..

200 تومان

سوکت ای سی 24P پایه باریک

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerOn Shore Technology Inc.Seriesسوکت 24 پين-CONN IC DIP SOCKET 24POS TINPackaging Tube Part StatusActiveType..

200 تومان

سوکت ای سی 24P پایه پهن

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerOn Shore Technology Inc.Seriesسوکت 24 پين-CONN IC DIP SOCKET 24POS TINPackaging Tube Part StatusActiveType..

200 تومان

سوکت ای سی 28P پایه باریک

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerOn Shore Technology Inc.Seriesسوکت 28 پين-CONN IC DIP SOCKET 28POS TINPackaging Tube Part StatusActiveType..

250 تومان

سوکت ای سی 28P پایه پهن

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesسوکت 28 پين-CONN IC DIP SOCKET 28POS TINPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.6" (15.24m..

250 تومان

سوکت ای سی 32P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeries-سوکت 16 پين-CONN IC DIP SOCKET 16POS TINPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.6" (15.24..

250 تومان

سوکت ای سی 40P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesسوکت 40 پين-CONN IC DIP SOCKET 40POS TINPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.6" (15.24m..

330 تومان

سوکت ای سی 6P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-سوکت 6 پين-CONN IC DIP SOCKET 6POS TIN-Packaging TubePart StatusActiveTypeDIP, 0.3..

65 تومان

سوکت ای سی 8P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeries--CONN IC DIP SOCKET 8POS TIN-سوکت 8 پينPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.3" (7.62mm..

65 تومان

سوکت ای سی نظامی 14P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD-سوکت 14 پين نظاميPackaging Bulk Part StatusActiveTypeDIP, 0...

1,000 تومان

سوکت ای سی نظامی 16P پایه

Product AttributesSelect AllCategoriesDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD-سوکت 16 پين نظاميPackaging Bulk Part StatusActiveTypeDIP, 0...

1,050 تومان

سوکت ای سی نظامی 18P پایه

Product AttributesSelect AllCategoriesDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD-سوکت 14 پين نظاميPackaging Bulk Part StatusActiveTypeDIP, 0...

1,200 تومان

سوکت ای سی نظامی 20P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD-سوکت 20 پين نظاميPackaging Bulk Part StatusActiveTypeDIP, 0...

1,300 تومان

سوکت ای سی نظامی 24P پایه

لطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD-سوکت 14..

1,200 تومان

سوکت ای سی نظامی 28P پایه باریک

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD-سوکت 14 پين نظاميPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0...

1,680 تومان

سوکت ای سی نظامی 28P پایه پهن

لطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeriesCONN IC DIP SOCKET 14P..

1,400 تومان

سوکت ای سی نظامی 32P پایه

لطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD-سوکت 14..

1,600 تومان

سوکت ای سی نظامی 40P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD-سوکت 40 پين نظاميPackaging Bulk Part StatusActiveTypeDIP, 0...

2,400 تومان

سوکت ای سی نظامی 6P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerMill-Max Manufacturing Corp.SeriesCONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD-سوکت 6 پين نظاميPackaging Tube Part Stat..

420 تومان

سوکت ای سی نظامی 8P پایه

Product AttributesSelect AllCategoriesDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD-سوکت 8 پين نظاميPackaging Bulk -Connectors, InterconnectsPart Stat..

560 تومان

پي اچ ال 10P صاف PHL2*5

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-10S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

420 تومان

پي اچ ال 14P صاف PHL2*7

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-14S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

450 تومان

پي اچ ال 16P صاف PHL2*8

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-16S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

650 تومان

پي اچ ال 20P صاف PHL2*10

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-20S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

650 تومان

پي اچ ال 26P صاف PHL2*13

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-26S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

800 تومان

پي اچ ال 30P صاف PHL2*15

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-30S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

880 تومان

پي اچ ال 34P صاف PHL2*17

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-34S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

1,100 تومان

پي اچ ال 40P صاف PHL2*20

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-40S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

1,800 تومان

پي اچ ال 50P صاف PHL2*25

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-50S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

2,000 تومان

پين هدر1*40 نري صاف 27 ميلي متر (2.54mm)

Product AttributesSelect AllCategoriesDS1021Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerAmphenol FCISeriesBERGSTIK®Packaging Bulk Part StatusActiveConnector TypeHeader, BreakawayC..

1,000 تومان

پين هدر1*40 نري صاف 34 ميلي متر (2.54mm)

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1021Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerAmphenol FCISeriesBERGSTIK®Packaging Bulk Part StatusActiveConnector TypeHeaderContact Type..

1,100 تومان

پین هدر 1*40 مادگی رایت(2.54mm)

DS1024-1X40Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1024Rectangular Connectors - Headers, Receptacles, Female SocketsManufacturerSullins Connector Solutions---CONNFLYSeries-CONN FEMALE 40POS .100" R/A ..

950 تومان

پین هدر 2*40 مادگی رایت(2.54mm)

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1024Rectangular Connectors - Headers, Receptacles, Female SocketsManufacturerSullins Connector Solutions--CONNFLYSeries-Packaging Bulk Part StatusObso..

2,500 تومان

پین هدر1*40 مادگی صاف(2.54mm)

DS1023-1X40SProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1023Rectangular Connectors - Headers, Receptacles, Female SocketsManufacturerWurth Electronics Inc.SeriesWR-PHDPackaging Tray Part StatusA..

700 تومان

پین هدر1*40 نری رایت(2.54mm)

DS1022-1X40R-1Product AttributesSelect AllCategoriesDS1022Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerWurth Electronics Inc.--CONNFLYSeriesWR-PHDPackaging Bulk Part StatusActiveCo..

650 تومان

پین هدر1*40 نری صاف 19 میلی متر (2.54mm)

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1021Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerAmphenol FCISeriesBERGSTIK®Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveConnector TypeHe..

750 تومان

پین هدر1*40 نری صاف 21 میلی متر (2.54mm)

Product AttributesSelect AllCategoriesDS1021Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerAmphenol FCISeriesBERGSTIK®Packaging Bulk Part StatusActiveConnector TypeHeader, BreakawayC..

850 تومان

پین هدر1*40 نری صاف(2.54mm)

DS1021-1X40S-1Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1021Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerWurth Electronics Inc.---CONNFLYSeriesCONN HEADER 40 POS 2.54--WR-PHDPackaging Bul..

300 تومان

پین هدر2*40 مادگی صاف(2.54mm)

Product AttributesSelect AllCategoriesDS1023Rectangular Connectors - Headers, Receptacles, Female SocketsManufacturerSullins Connector SolutionsSeries-2*40-40*2-2x40-40x2Packaging Bulk Part ..

1,200 تومان

پین هدر2*40 نری رایت(2.54mm)

Product AttributesSelect AllCategoriesDS1022Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerAmphenol FCI-CONNFLYSeriesBERGSTIK® IIPackaging Bulk Part StatusActiveConnector TypeHeaderC..

800 تومان

پین هدر2*40 نری صاف(2.54mm)

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1021Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerWurth Electronics Inc.-CONNFLYSeriesWR-PHDPackaging Bulk Part StatusActiveConnector TypeHea..

600 تومان

کانکتور مخابراتی صاف10P پين

کانکتور مخابراتي 10 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;10 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-2..

750 تومان

کانکتور مخابراتی صاف2P پين

کانکتور مخابراتي 2 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;2 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

150 تومان

کانکتور مخابراتی صاف3P پين

کانکتور مخابراتي 3 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;3 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

210 تومان

کانکتور مخابراتی صاف4P پين

کانکتور مخابراتي 4 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;4 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

280 تومان

کانکتور مخابراتی صاف6P پين

کانکتور مخابراتي6 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;6 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2..

420 تومان

کانکتور مخابراتی صاف7P پين

کانکتور مخابراتي 7 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;7 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

490 تومان

کانکتور مخابراتی صاف8P پين

کانکتور مخابراتي 8 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;8 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

560 تومان

کانکتور مخابراتی صاف9P پين

کانکتور مخابراتي 9 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;9 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

630 تومان

کانکتور پاور رایت 2P پین (3.96mm)

کانکتور 2پین پاور رایت همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;2R PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectang..

350 تومان

کانکتور پاور رایت 3P پین (3.96mm)

کانکتور 3پین پاور رایت همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;3R PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectang..

480 تومان

کانکتور پاور رایت 4P پین (3.96mm)

کانکتور 4پین پاور رایت همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;4R PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectang..

650 تومان

کانکتور پاور رایت 5P پین (3.96mm)

کانکتور 5پین پاور رایت همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;5R PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectang..

780 تومان

کانکتور پاور صاف 2P پین (3.96mm)

کانکتور 2پین پاور صاف همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;2 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectangul..

300 تومان

کانکتور پاور صاف 3P پین (3.96mm)

کانکتور 3پین پاور صاف همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;3 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectangul..

450 تومان

کانکتور پاور صاف 4P پین (3.96mm)

کانکتور 4پین پاور صاف همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;4 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectangul..

600 تومان

کانکتور پاور صاف 5P پین (3.96mm)

کانکتور 5پین پاور صاف همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;5 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectangul..

750 تومان

کانکتور پاور صاف 6P پین (3.96mm)

کانکتور 6پین پاور صاف همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;6 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectangul..

900 تومان

کانکتور پاور صاف 7P پین (3.96mm)

کانکتور 27پین پاور صاف همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;7 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectangu..

1,000 تومان

کانکتور پاور صاف 8P پین (3.96mm)

کانکتور 8پین پاور صاف همراه با پین 3.96mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;8 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1072------09-65-2028Rectangul..

1,200 تومان

کاور دی کانکتور 15پین (DB15)

کاور دی کانکتور 15Pپین Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1045D-Sub, D-Shaped Connectors - Backshells, HoodsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1045-15Part StatusActiveAccessory TypeTwo Piece Ba..

850 تومان

کاور دی کانکتور 25پین (DB25)

کاور دی کانکتور 25Pپین Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1045D-Sub, D-Shaped Connectors - Backshells, HoodsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1045-25Part StatusActiveAccessory TypeTwo Piece Ba..

800 تومان

کاور دی کانکتور 37پین (DB37)

کاور دی کانکتور 37Pپین Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1045D-Sub, D-Shaped Connectors - Backshells, HoodsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1045-37Part StatusActiveAccessory TypeTwo Piece Ba..

850 تومان

کاور دی کانکتور 9پین (DB9)

کاور دی کانکتور 9Pپین Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1045D-Sub, D-Shaped Connectors - Backshells, HoodsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1045-09Part StatusActiveAccessory TypeTwo Piece Bac..

500 تومان