این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

Motorola

نمایش:
مرتب کردن براساس:

(BDX66(TO3

Bipolar (BJT) Transistor PNP - Darlington 100V 15A  Product AttributesSelect AllDatasheetsBDX66Transistors - Bipolar (BJT) - SingleManufacturerSTMicroelectronicsSeries-Packaging Tube Pa..

11,000 تومان