این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

Bourns

نمایش:
مرتب کردن براساس:

سرولوم مولتی ترن مدرج دار

H-516-6A-سر ولوم مولتی -مدرج دارProduct AttributesSelect AllDatasheetsH-516 SeriesScale DialsManufacturerBourns Inc.SeriesH-516-6A--2696Part StatusActiveShaft Size0.250" (6.35mm)Number of Turns15Mater..

15,500 تومان

ولوم مولتی ترن 100 اهم

ولوم مولتي ترن 100 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLinearR..

17,000 تومان

ولوم مولتی ترن 100K کیلو اهم

ولوم مولتي ترن 100 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLi..

16,000 تومان

ولوم مولتی ترن 10K کیلو اهم

ولوم مولتي ترن 10 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLin..

16,000 تومان

ولوم مولتی ترن 1K کیلو اهم

ولوم مولتي ترن 1 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLine..

16,000 تومان

ولوم مولتی ترن 20K کیلو اهم

ولوم مولتي ترن 20 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLin..

16,000 تومان

ولوم مولتی ترن 2K کیلو اهم

ولوم مولتي ترن 2 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLine..

16,000 تومان

ولوم مولتی ترن 500 اهم

ولوم مولتي ترن 500 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLinearR..

16,000 تومان

ولوم مولتی ترن 50K کیلو اهم

ولوم مولتي ترن 50 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLin..

16,000 تومان

ولوم مولتی ترن 5K کیلو اهم

ولوم مولتي ترن 5 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLine..

16,000 تومان