این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

BI Technologies

نمایش:
مرتب کردن براساس:

مولتی ترن ایستاده طوسی 100K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 100کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance100K OHMPower (W..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 10K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 10کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance10K OHMPower (Wat..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 1K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 1 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1K OHMPower (Watt..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 1M مگا اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 1 مگااهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1M OHMPower (Watts..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 200K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 200 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance200K OHMPower (..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 20K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 20کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance20K OHMPower (Wat..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 2K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 2 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance2K OHMPower (Watt..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 500K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 500 کیلواهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدPro..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 50K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 50کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance50K OHMPower (Wat..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 5K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 5 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance5K OHMPower (Watt..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 10 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 10 اهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance10 OHMPower (Watts)0..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 100 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 100 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 20 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 20 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct ..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 200 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 200 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 500 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 500 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct..

1,350 تومان