این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

انواع کانکتور مخابراتی 2.54mm

انواع کانکتور مخابراتی 2.54mm


نمایش:
مرتب کردن براساس:

کانکتور مخابراتی صاف10P پين

کانکتور مخابراتي 10 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;10 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-2..

750 تومان

کانکتور مخابراتی صاف2P پين

کانکتور مخابراتي 2 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;2 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

150 تومان

کانکتور مخابراتی صاف3P پين

کانکتور مخابراتي 3 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;3 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

210 تومان

کانکتور مخابراتی صاف4P پين

کانکتور مخابراتي 4 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;4 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

280 تومان

کانکتور مخابراتی صاف5P پين

کانکتور مخابراتي 5 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;5 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

350 تومان

کانکتور مخابراتی صاف6P پين

کانکتور مخابراتي6 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;6 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2..

420 تومان

کانکتور مخابراتی صاف7P پين

کانکتور مخابراتي 7 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;7 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

490 تومان

کانکتور مخابراتی صاف8P پين

کانکتور مخابراتي 8 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;8 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

560 تومان

کانکتور مخابراتی صاف9P پين

کانکتور مخابراتي 9 پین صاف همراه با پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;9 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-..

630 تومان