این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

انواع باکس -آي دي سي- پی اج ال

انواع باکس -آي دي سي- پی اج ال


نمایش:
مرتب کردن براساس:

ای دی سی فلت خور10پین -IDC2*5

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-10P..

300 تومان

ای دی سی فلت خور14پین -IDC2*7

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-14P..

320 تومان

ای دی سی فلت خور16پین -IDC2*8

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-16P..

360 تومان

ای دی سی فلت خور20پین -IDC2*10

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-20P..

380 تومان

ای دی سی فلت خور24پین -IDC2*12

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-24P..

450 تومان

ای دی سی فلت خور26پین -IDC2*13

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-26P..

420 تومان

ای دی سی فلت خور30پین -IDC2*15

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-30P..

400 تومان

ای دی سی فلت خور34پین -IDC2*17

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-34P..

430 تومان

ای دی سی فلت خور40پین -IDC2*20

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-40P..

500 تومان

ای دی سی فلت خور50پین -IDC2*25

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-50P..

600 تومان

ای دی سی فلت خور6پین -IDC2*3

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-6PS..

350 تومان

ای دی سی فلت خور8پین -IDC2*4

Product AttributesSelect AllDatasheets1658622 DrawingAMP-LATCH Novo Receptacles for Ribbon CableRectangular Connectors - Free Hanging, Panel MountManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--DS1016-8PS..

350 تومان

باکس روبردی 10پین---BOX 2*5

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-10S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 10POS GOL..

250 تومان

باکس روبردی 14پین---BOX 2*7

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-14S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 14POS GOL..

275 تومان

باکس روبردی 16پین---BOX 2*8

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-16S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 16POS GOL..

320 تومان

باکس روبردی 20پین---BOX 2*10

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-20S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 20POS GOL..

300 تومان

باکس روبردی 26پین---BOX 2*13

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-26S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 26POS GOL..

350 تومان

باکس روبردی 30پین---BOX 2*15

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-30S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 30POS GOL..

400 تومان

باکس روبردی 34پین---BOX 2*17

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-34S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 34POS GOL..

420 تومان

باکس روبردی 40پین---BOX 2*20

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-40S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 40POS GOL..

430 تومان

باکس روبردی 50پین---BOX 2*25

Product AttributesSelect AllDatasheetsBOX-DS1013Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors--CONNFLYSeriesDS1013-50S-AMP-Latch-CONN HEADER LOPRO STR 50POS GOL..

700 تومان

پي اچ ال 10P صاف PHL2*5

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-10S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

420 تومان

پي اچ ال 16P صاف PHL2*8

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-16S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

650 تومان

پي اچ ال 20P صاف PHL2*10

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-20S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

650 تومان

پي اچ ال 26P صاف PHL2*13

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-26S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

800 تومان

پي اچ ال 30P صاف PHL2*15

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-30S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

880 تومان

پي اچ ال 40P صاف PHL2*20

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-40S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

1,800 تومان

پي اچ ال 50P صاف PHL2*25

Product AttributesSelect AllDatasheetsPHL-DS1011Rectangular Connectors - Headers, Male PinsManufacturerTE Connectivity AMP Connectors---CONNFLYSeriesDS1011-01-50S-AMP-LatchPackaging Bulk Par..

2,000 تومان