این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

انواع سوکت کامپیوتری و کاور

انواع سوکت کامپیوتری و کاور


نمایش:
مرتب کردن براساس:

دی کانکتور 15پین مادگی رایت انگل(DB15R)

دی کانکتور مادگی رایت 15PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 15POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

1,200 تومان

دی کانکتور 15پین مادگی سوزنی(DB15)

دی کانکتور سوزنی مادگی 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 15P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector S..

1,200 تومان

دی کانکتور 15پین مادگی فلت خور (DB15)

دی کانکتور فلت خور مادگی 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN D-SUB RCPT 15POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

1,750 تومان

دی کانکتور 15پین مادگی(DB15)

دی کانکتور لحیمی مادگی 15PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-15FPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector..

850 تومان

دی کانکتور 15پین نری رایت انگل (DB15R)

دی کانکتور نری رایت 15PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 15POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

1,200 تومان

دی کانکتور 15پین نری سوزنی(DB15)

دی کانکتور سوزنی نری 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 15P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

1,200 تومان

دی کانکتور 15پین نری فلت خور(DB15)

دی کانکتور فلت خور نری 15PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-CONN D-SUB PLUG 15POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiv..

1,750 تومان

دی کانکتور 15پین نری(DB15)

دی کانکتور لحیمی نری 15PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-15MPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector T..

850 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی رایت انگل (DB25R)

دی کانکتور مادگی رایت 25PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 25POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

1,500 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی سوزنی(DB25)

دی کانکتور سوزنی مادگی 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 25P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector S..

2,500 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی فلت خور (DB25)

دی کانکتور فلت خور مادگی 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN D-SUB RCPT 25POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

3,800 تومان

دی کانکتور 25پین مادگی(DB25)

دی کانکتور لحیمی مادگی 25PپینProduct AttributesSelect AllCategorieCDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-25FPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector..

1,200 تومان

دی کانکتور 25پین نری رایت انگل (DB25R)

دی کانکتور نری رایت 25PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 25POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

1,500 تومان

دی کانکتور 25پین نری سوزنی(DB25)

دی کانکتور سوزنی نری 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 25P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

2,500 تومان

دی کانکتور 25پین نری فلت خور(DB25)

دی کانکتور فلت خور نری 25PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-CONN D-SUB PLUG 25POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiv..

3,800 تومان

دی کانکتور 25پین نری(DB25)

دی کانکتور لحیمی نری 25PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-25MPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector T..

1,200 تومان

دی کانکتور 37پین مادگی رایت انگل (DB37R)

دی کانکتور مادگی رایت 37PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 37POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector St..

2,000 تومان

دی کانکتور 37پین مادگی(DB37)

دی کانکتور لحیمی مادگی 37PپینProduct AttributesSelect AllCategorieCDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-37FPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector..

1,500 تومان

دی کانکتور 37پین نری رایت انگل (DB37R)

دی کانکتور نری رایت 9PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 37POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Styl..

2,000 تومان

دی کانکتور 37پین نری(DB37)

دی کانکتور لحیمی نری 37PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-37MPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector T..

1,500 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی رایت انگل (DB9R)

دی کانکتور مادگی رایت 9PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN D-SUB RCPT 9POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Styl..

1,000 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی سوزنی(DB9)

دی کانکتور سوزنی مادگی 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 9P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Sty..

700 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی فلت خور (DB9)

دی کانکتور فلت خور مادگی 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN D-SUB RCPT 9POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveConnector Styl..

1,700 تومان

دی کانکتور 9پین مادگی(DB9)

دی کانکتور لحیمی مادگی 9PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-09FPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector ..

500 تومان

دی کانکتور 9پین نری رایت انگل (DB9R)

دی کانکتور نری رایت 9PRپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB PLUG 9POS R/A SOLDERPackaging Tray Part StatusActiveConnector Style..

1,000 تومان

دی کانکتور 9پین نری سوزنی(DB9)

دی کانکتور سوزنی نری 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1034D-Sub ConnectorsManufacturerCONNFLY.SeriesCONN D-SUB RCPT 9P PNL MNT SLDRPackaging Tray Part StatusActiveConnector Style..

700 تومان

دی کانکتور 9پین نری فلت خور(DB9)

دی کانکتور فلت خور نری 9PپینProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1036D-Sub ConnectorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-CONN D-SUB PLUG 9POS STR IDCPackaging Tray Part StatusActiveC..

1,700 تومان

دی کانکتور 9پین نری(DB9)

دی کانکتور لحیمی نری 9PپینProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1037D-Sub ConnectorsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1037-09MPackaging Tray Part StatusActiveConnector StyleD-SubConnector Ty..

500 تومان

کاور دی کانکتور 15پین (DB15)

کاور دی کانکتور 15Pپین Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1045D-Sub, D-Shaped Connectors - Backshells, HoodsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1045-15Part StatusActiveAccessory TypeTwo Piece Ba..

850 تومان

کاور دی کانکتور 25پین (DB25)

کاور دی کانکتور 25Pپین Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1045D-Sub, D-Shaped Connectors - Backshells, HoodsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1045-25Part StatusActiveAccessory TypeTwo Piece Ba..

800 تومان

کاور دی کانکتور 37پین (DB37)

کاور دی کانکتور 37Pپین Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1045D-Sub, D-Shaped Connectors - Backshells, HoodsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1045-37Part StatusActiveAccessory TypeTwo Piece Ba..

850 تومان

کاور دی کانکتور 9پین (DB9)

کاور دی کانکتور 9Pپین Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1045D-Sub, D-Shaped Connectors - Backshells, HoodsManufacturerNorComp Inc.SeriesDS1045-09Part StatusActiveAccessory TypeTwo Piece Bac..

500 تومان