انواع میکروکنترلرهای ای وی ارمقایسه کالا (0)


(ATMEGA1280-AU/ SMD(TQFP-100

(ATMEGA1280-AU/ SMD(TQFP-100

..

50,000 تومان

(ATMEGA1281-AU /SMD(TQFP-64

(ATMEGA1281-AU /SMD(TQFP-64

..

59,000 تومان

(ATMEGA1284A-AU /SMD(TQFP-44

(ATMEGA1284A-AU /SMD(TQFP-44

لطفا جهت تهیه از بخش سفارش خارج اقدام فرمایید ..

30,000 تومان

(ATMEGA1284P-PU(40P

(ATMEGA1284P-PU(40P

..

42,000 تومان

(ATMEGA128A-AU/SMD(TQFP-64

(ATMEGA128A-AU/SMD(TQFP-64

..

11,500 تومان

(ATMEGA128L-8AU/ SMD(TQFP-64

(ATMEGA128L-8AU/ SMD(TQFP-64

..

25,000 تومان

(ATMEGA168A-PU(28P

(ATMEGA168A-PU(28P

..

9,000 تومان

(ATMEGA168PA-AU/SMD(TQFP-32

(ATMEGA168PA-AU/SMD(TQFP-32

..

10,000 تومان

(ATMEGA169PA-AU/ SMD(TQFP-64

(ATMEGA169PA-AU/ SMD(TQFP-64

بازار..

6,500 تومان

(ATMEGA16A-AU SMD(TQFP-44

(ATMEGA16A-AU SMD(TQFP-44

..

6,500 تومان

(ATMEGA16A-PU(40P

(ATMEGA16A-PU(40P

..

8,500 تومان

(ATMEGA16L-8AU(TQFP-44

(ATMEGA16L-8AU(TQFP-44

بازار..

15,000 تومان

(ATMEGA16L-8PU(40P

(ATMEGA16L-8PU(40P

بازار..

15,000 تومان

(ATMEGA2560-16AU SMD(TQFP-100

(ATMEGA2560-16AU SMD(TQFP-100

..

33,000 تومان

(ATMEGA2561-16AU SMD(TQFP-64

(ATMEGA2561-16AU SMD(TQFP-64

..

25,000 تومان

(ATMEGA32-16AU /SMD(TQFP-44P

(ATMEGA32-16AU /SMD(TQFP-44P

..

10,000 تومان

(ATMEGA324PA-AU/SMD(TQFP-44

(ATMEGA324PA-AU/SMD(TQFP-44

..

32,000 تومان

(ATMEGA328P-AU /SMD(TQFP-32

(ATMEGA328P-AU /SMD(TQFP-32

..

12,000 تومان

(ATMEGA328P-PU(28P

(ATMEGA328P-PU(28P

..

12,000 تومان

(ATMEGA32A-AU /SMD(TQFP-44P

(ATMEGA32A-AU /SMD(TQFP-44P

..

5,700 تومان

(ATMEGA32A-PU(40P

(ATMEGA32A-PU(40P

..

8,500 تومان

(ATMEGA32U4-AU /SMD(TQFP-44

(ATMEGA32U4-AU /SMD(TQFP-44

..

25,000 تومان

(ATMEGA48PA-AU/SMD(TQFP-32

(ATMEGA48PA-AU/SMD(TQFP-32

..

4,500 تومان

(ATMEGA48PA-PU(28P

(ATMEGA48PA-PU(28P

..

6,000 تومان

(ATMEGA644A-AU(TQFP-44

(ATMEGA644A-AU(TQFP-44

..

35,000 تومان

(ATMEGA64A-AU/ SMD(TQFP-64

(ATMEGA64A-AU/ SMD(TQFP-64

..

7,800 تومان

(ATMEGA64L-AU/ SMD(TQFP-64

(ATMEGA64L-AU/ SMD(TQFP-64

..

13,500 تومان

(ATMEGA88PA-PU(28P

(ATMEGA88PA-PU(28P

..

7,000 تومان

(ATMEGA8A-AU /SMD(TQFP-32

(ATMEGA8A-AU /SMD(TQFP-32

..

3,500 تومان

(ATMEGA8A-PU (28P

(ATMEGA8A-PU (28P

..

4,600 تومان

(ATMEGA8L-8AU /SMD (TQFP-32

(ATMEGA8L-8AU /SMD (TQFP-32

..

5,000 تومان

(ATMEGA8L-8PU(28P

(ATMEGA8L-8PU(28P

خارج ..

8,000 تومان

نمايش 1 تا 32 از 32 (1 صفحه)