انواع ای سی میکروکنترلها

انواع ای سی میکروکنترلهاجستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


(PIC12C508A-04P(8P

(PIC12C508A-04P(8P

PIC PIC® 12C Microcontroller IC 8-Bit 4MHz 768B (512 x 12) OTP 8-PDIPلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsPIC12C5xxEmbedded - Microcontr..

3,500 تومان

(PIC12F1822-I/P(8P

(PIC12F1822-I/P(8P

PIC PIC® XLP™ 12F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 3.5KB (2K x 14) FLASH 8-PDIPلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsIntegrated Circuits (I..

4,500 تومان

(PIC12F1822I/SN/SMD(SO-8

(PIC12F1822I/SN/SMD(SO-8

PIC PIC® XLP™ 12F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 3.5KB (2K x 14) FLASH 8-SOICلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsPIC12(L)F1822, PIC16(L..

3,500 تومان

(PIC12F629-I/P(8P

(PIC12F629-I/P(8P

PIC PIC® 12F Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 1.75KB (1K x 14) FLASH 8-PDIPProduct AttributesSelect AllDatasheetsPIC12F629, 675PIC12F629, 675 Revision A ErrataTips N Tricks GuideMPLAB® ICE2000 SpecPIC12..

3,600 تومان

(PIC12F675-I/P(8P

(PIC12F675-I/P(8P

Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC12F629, 675PIC12F629, 675 Revision A ErrataTips N Tricks GuideMPLAB® ICE2000 SpecPIC12F629,675, PIC16F630,676 ProgrammingEmbedded - MicrocontrollersManufacture..

2,800 تومان

(PIC12F683-I/P(8P

(PIC12F683-I/P(8P

PIC PIC® 12F Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 3.5KB (2K x 14) FLASH 8-PDIPلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsPIC12F683Embedded - Microco..

4,500 تومان

(Pic16f1789-E/PT/SMD(TQFP44

(Pic16f1789-E/PT/SMD(TQFP44

لطفا جهت تهیه این کالا با تلگرام 09121763996 ارتباط بر قرار کنید Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC16(L)F1788/9 DatasheetPIC16(L)F1788,1789 Errata & Datasheet ClarificationEm..

44,000 تومان

(PIC16F1823-I/P(14P

(PIC16F1823-I/P(14P

Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC12(L)F1822, PIC16(L)F1823PIC12(L)F1822,PIC16(L)F1823 Errata & Data Sheet ClarificationNext Generation Peripherals BrochurePIC12F1822, PIC16F182x BriefEmbed..

5,500 تومان

(PIC16F1823-I/SL/SMD(SO14

(PIC16F1823-I/SL/SMD(SO14

Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC12(L)F1822, PIC16(L)F1823PIC12(L)F1822,PIC16(L)F1823 Errata & Data Sheet ClarificationNext Generation Peripherals BrochurePIC12F1822, PIC16F182x BriefEmbed..

4,500 تومان

(PIC16F1937-I/PT/SMD(TQFP44

(PIC16F1937-I/PT/SMD(TQFP44

Product AttributesSelect AllDatasheetsnanoWatt XLP MCU BrochurePIC(L)F193x Family Errata and Data Sheet ClarificationPIC16(L)F19xx Programming SpecPIC16(L)F1934,6,7 DatasheetNext Generation Peripheral..

6,300 تومان

(PIC16F630-I/P(14P

(PIC16F630-I/P(14P

..

3,800 تومان

(PIC16F684-I/P(14P

(PIC16F684-I/P(14P

..

11,000 تومان

(PIC16F688 I/P(14P

(PIC16F688 I/P(14P

..

6,000 تومان

(PIC16F690-i/SO/SMD(SO20P

(PIC16F690-i/SO/SMD(SO20P

لطفا جهت تهیه این کالا با تلگرام 09121763996 ارتباط بر قرار کنید Product AttributesSelect AllCategoriesIntegrated Circuits (ICs)Embedded - MicrocontrollersManufacturerMicrochip Technolo..

6,500 تومان

(PIC16F72-i/SP(28P

(PIC16F72-i/SP(28P

..

4,800 تومان

(PIC16F84A-04P(18P

(PIC16F84A-04P(18P

Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC16F84APIC16F84A Errata SheetTips N Tricks GuideMPLAB® ICE2000 SpecPICmicro™ Reference ManualEmbedded - MicrocontrollersManufacturerMicrochip TechnologySeriesPI..

11,000 تومان

(PIC16F873A-I/SP(28P

(PIC16F873A-I/SP(28P

..

11,500 تومان

(PIC16F876A-I/SP(28P

(PIC16F876A-I/SP(28P

..

12,000 تومان

(PIC16F877A-I/P(40P

(PIC16F877A-I/P(40P

Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC16F87xA DatasheetPIC16F87XA Rev. B0 Silicon Errata SheetMSSP Module Silicon, Data Sheet ErrataPIC16F87xA Revision B2 ErrataPIC16F87xA Rev B7 Silicon, Data Shee..

13,500 تومان

(PIC16F877A-I/PT/SMD(TQFP-44

(PIC16F877A-I/PT/SMD(TQFP-44

تهیه از بازارProduct AttributesSelect AllCategoriesPIC16F87xA DatasheetPIC16F87XA Rev. B0 Silicon Errata SheetMSSP Module Silicon, Data Sheet ErrataPIC16F87xA Revision B2 ErrataPIC16F87xA Rev B7 Silic..

13,000 تومان

(PIC16F88-I/P(18P

(PIC16F88-I/P(18P

..

13,000 تومان

(PIC18F252-I/SO//SMD(SO28P

(PIC18F252-I/SO//SMD(SO28P

تهیه از بازارProduct AttributesSelect AllCategoriesPIC18F2x2, 4x2 DatasheetPIC18F2x2, 4x2 Rev B5 ErrataPIC18Fxx2 Rev C0 ErrataPIC18Fxx2 Rev. C1 Silicon, Datasheet ErrataTimer1 ErrataEmbedded - Microco..

17,000 تومان

(PIC18F252-I/SP(28P

(PIC18F252-I/SP(28P

تهیه از بازارProduct AttributesSelect AllCategoriesPIC18F2x2, 4x2 DatasheetPIC18F2x2, 4x2 Rev B5 ErrataPIC18Fxx2 Rev C0 ErrataPIC18Fxx2 Rev. C1 Silicon, Datasheet ErrataTimer1 ErrataEmbedded - Microco..

18,500 تومان

(PIC18F2520I/SP(28P

(PIC18F2520I/SP(28P

بازار Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F2x20, 4x20 DatasheetPIC18F2x20, 4x20 Rev A1 ErrataPIC18F2x20, 4x20 Rev B2 ErrataPIC18F2x20, 4x20 Rev B3 ErrataTimer1 ErrataEmbedded - Microcontro..

18,500 تومان

(PIC18F2550-I/SP(28P

(PIC18F2550-I/SP(28P

Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F2455/2550/4455/4550 DatasheetPIC18Fx455, x550 Revision A3 ErrataPIC18Fx455, x550 Data Sheet ErrataTimer1 ErrataPIC18F(2, 4)zzz Programming SpecificationEmbe..

19,000 تومان

(PIC18F25K80-I/SO(SO28

(PIC18F25K80-I/SO(SO28

بازار..

12,000 تومان

(PIC18F452-I/P(40

(PIC18F452-I/P(40

..

19,500 تومان

(PIC18F452-I/PT-SMD(TQPF44

(PIC18F452-I/PT-SMD(TQPF44

بازارProduct AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F2x2, 4x2 DatasheetPIC18F2x2, 4x2 Rev B5 ErrataPIC18Fxx2 Rev C0 ErrataPIC18Fxx2 Rev. C1 Silicon, Datasheet ErrataTimer1 ErrataEmbedded - Microcontroller..

18,500 تومان

(PIC18F4520-I/P(40P

(PIC18F4520-I/P(40P

Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F2x20, 4x20 DatasheetPIC18F2x20, 4x20 Rev A1 ErrataPIC18F2x20, 4x20 Rev B2 ErrataPIC18F2x20, 4x20 Rev B3 ErrataTimer1 ErrataEmbedded - MicrocontrollersManufa..

19,000 تومان

(PIC18F4550-I/P(40P

(PIC18F4550-I/P(40P

Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F2455/2550/4455/4550 DatasheetPIC18Fx455, x550 Revision A3 ErrataPIC18Fx455, x550 Data Sheet ErrataTimer1 ErrataPIC18F(2, 4)zzz Programming SpecificationEmbe..

20,000 تومان

(PIC18F4550I/PT/SMD(TQFP44

(PIC18F4550I/PT/SMD(TQFP44

Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F2455/2550/4455/4550 DatasheetPIC18Fx455, x550 Revision A3 ErrataPIC18Fx455, x550 Data Sheet ErrataTimer1 ErrataPIC18F(2, 4)zzz Programming SpecificationEmbe..

17,000 تومان

(PIC18F458-I/P(40P

(PIC18F458-I/P(40P

Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F2x8, 4x8 Data SheetPIC18F2x8, 4x8 Revision B4 ErrataPIC18Fxx8 Rev. C0 Silicon Errata SheetTimer1 ErrataPIC18Fxx2, xx8 Programming SpecificationEmbedded - Mi..

23,000 تومان

(PIC18F45K80-I/PT/SMD(TQFP44

(PIC18F45K80-I/PT/SMD(TQFP44

بازارProduct AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F25K80 Family Data SheetPIC18F66K80 Family Errata & Datasheet ClarificationEmbedded - MicrocontrollersManufacturerMicrochip TechnologySeriesPIC® XLP..

12,000 تومان

(PIC18F46J50-I/PT/SMD(TQFP-44

(PIC18F46J50-I/PT/SMD(TQFP-44

خارجPIC PIC® XLP™ 18J Microcontroller IC 8-Bit 48MHz 64KB (32K x 16) FLASH 44-TQFP (10x10)Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F46J50 FamilyPIC18F46J50 Family Rev.A2 ErrataEmbedded - Microcontro..

15,000 تومان

(PIC18F46K80-I/P(40P

(PIC18F46K80-I/P(40P

بازار Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F25K80 Family Data SheetPIC18F66K80 Family Errata & Datasheet ClarificationEmbedded - MicrocontrollersManufacturerMicrochip TechnologySeriesPI..

16,500 تومان

(PIC18F66K80-i/PT(TQFP64

(PIC18F66K80-i/PT(TQFP64

بازار Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F66K80 Family Errata & Datasheet ClarificationPIC18F66K80 Family Data SheetEmbedded - MicrocontrollersManufacturerMicrochip TechnologySeriesPI..

17,000 تومان

(PIC18F8722-I/PT/SMD(TQFP80

(PIC18F8722-I/PT/SMD(TQFP80

تهیه از بازارProduct AttributesSelect AllDatasheetsPIC18F6627, 6722, 8627, 8722 Rev.A1 ErrataTimer1 ErrataPIC18F6627/6722/8627/8722 Rev.B1 ErrataPIC18F6x2(2,7), 8x(2,7) Programming SpecificationPIC18F..

33,000 تومان

(PIC24F32KA301-I/SO(SO20

(PIC24F32KA301-I/SO(SO20

بازار Product AttributesSelect AllDatasheets16-bit Embedded Control SolutionsPIC24FV32KA304 FamilyPIC24FV32KA304 Family ErrataEmbedded - MicrocontrollersManufacturerMicrochip TechnologySeriesPIC®..

14,000 تومان

(PIC24F32KA304-I/PT(TQFP44

(PIC24F32KA304-I/PT(TQFP44

بازار Product AttributesSelect AllDatasheets16-bit Embedded Control SolutionsPIC24FV32KA304 FamilyPIC24FV32KA304 Family ErrataEmbedded - MicrocontrollersManufacturerMicrochip TechnologySeriesPIC®..

22,000 تومان

(PIC24F32KA304T-I/MV(UQFN48

(PIC24F32KA304T-I/MV(UQFN48

خارجProduct AttributesSelect AllDatasheets16-bit Embedded Control SolutionsPIC24FV32KA304 FamilyPIC24FV32KA304 Family ErrataEmbedded - MicrocontrollersManufacturerMicrochip TechnologySeriesPIC® XLP™ 2..

22,000 تومان

(PIC24FJ256GA406-I/PT/SMD(TQFP64

(PIC24FJ256GA406-I/PT/SMD(TQFP64

بازارProduct AttributesSelect AllDatasheetsPIC24FJ256G(A,B)4xx DatasheetEmbedded - MicrocontrollersManufacturerMicrochip TechnologySeriesPIC® XLP™ 24FPackaging Tray Part StatusActiveCore Pro..

22,000 تومان

(PIC24FJ256GB110-I/PF/SMD(TQFP100

(PIC24FJ256GB110-I/PF/SMD(TQFP100

بازار Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC24FJ256GB110 Family Rev A3 Silicon ErrataPIC24FJ256GB110 Family Datasheet16-bit Embedded Control SolutionsPIC24FJzzzG(A,B)1 Programming SpecEmbedded..

33,000 تومان

(PIC32MX675F256H-80I(TQFP64

(PIC32MX675F256H-80I(TQFP64

خارج Product AttributesSelect AllDatasheetsPIC32MX Flash Programming SpecPIC32 PHY SupportPIC32MX5zz,6zz,7zz Family Errata & DataSheet ClarificationPIC32MX5xx/6xx/7xxEmbedded - Microcontrolle..

43,500 تومان

(PIC32MX675F256H-80I/PT(TQFP64

(PIC32MX675F256H-80I/PT(TQFP64

خارجProduct AttributesSelect AllDatasheetsPIC32MX Flash Programming SpecPIC32 PHY SupportPIC32MX5zz,6zz,7zz Family Errata & DataSheet ClarificationPIC32MX5xx/6xx/7xxEmbedded - MicrocontrollersManu..

44,000 تومان

(PIC32MX675F512H-80I/PT(TQFP64

(PIC32MX675F512H-80I/PT(TQFP64

بازارProduct AttributesSelect AllDatasheetsPIC32MX Flash Programming SpecPIC32 PHY SupportPIC32MX5zz,6zz,7zz Family Errata & DataSheet ClarificationPIC32MX5xx/6xx/7xxEmbedded - MicrocontrollersMan..

35,000 تومان

نمايش 1 تا 45 از 45 (1 صفحه)