نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاهامقایسه کالا (0)


دیود زینر 1N4736) DZ-6.8V -1W)

دیود زینر 1N4736) DZ-6.8V -1W)

 1n4736-DZ-6.8V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

70 تومان

دیود زینر 1N4737) DZ-7.5V -1W)

دیود زینر 1N4737) DZ-7.5V -1W)

 1n4737-DZ-7.5V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

70 تومان

دیود زینر 1N4738) DZ-8.2V -1W)

دیود زینر 1N4738) DZ-8.2V -1W)

 1n4738-DZ-8.2V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

70 تومان

دیود زینر 1N4739) DZ-9.1V -1W)

دیود زینر 1N4739) DZ-9.1V -1W)

 1n4739-DZ-9.1V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

70 تومان

دیود زینر 1N4743) DZ-13V -1W)

دیود زینر 1N4743) DZ-13V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4743Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)13V..

70 تومان

دیود زینر 1N4746) DZ-18V -1W)

دیود زینر 1N4746) DZ-18V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4746Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)18V..

70 تومان

دیود زینر 1N4747) DZ-20V -1W)

دیود زینر 1N4747) DZ-20V -1W)

Product AttributesSelect AllDatasheets1N4728A-49ADiodes - Zener - SingleManufacturerNexperia USA Inc.Series1N4747Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)20V..

70 تومان

دیود زینر 1N4748) DZ-22V -1W)

دیود زینر 1N4748) DZ-22V -1W)

 1n4748-DZ-22V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

70 تومان

دیود زینر 1N4749) DZ-24V -1W)

دیود زینر 1N4749) DZ-24V -1W)

 1n4749-DZ-24V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

70 تومان

دیود زینر 1N4752) DZ-33V -1W)

دیود زینر 1N4752) DZ-33V -1W)

 1n4752-DZ-33V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

70 تومان

دیود زینر 1N4753) DZ-36V -1W)

دیود زینر 1N4753) DZ-36V -1W)

  1N4753-DZ-36V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

70 تومان

دیود زینر DZ-10V  0.5W

دیود زینر DZ-10V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Reel (TR)Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (V..

50 تومان

دیود زینر DZ-11V  0.5W

دیود زینر DZ-11V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-12V  0.5W

دیود زینر DZ-12V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeries-Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)12VTolerance..

50 تومان

دیود زینر DZ-13V  0.5W

دیود زینر DZ-13V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-15V  0.5W

دیود زینر DZ-15V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-16V  0.5W

دیود زینر DZ-16V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusA..

50 تومان

دیود زینر DZ-18V  0.5W

دیود زینر DZ-18V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-2.2V 0.5W

دیود زینر DZ-2.2V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerTaiwan Semiconductor CorporationSeries-Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-2.7V 0.5W

دیود زینر DZ-2.7V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeries-Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)2.7VToleran..

50 تومان

دیود زینر DZ-20V  0.5W

دیود زینر DZ-20V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-22V  0.5W

دیود زینر DZ-22V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-24V  0.5W

دیود زینر DZ-24V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-27V  0.5W

دیود زینر DZ-27V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-3.3V  0.5W

دیود زینر DZ-3.3V 0.5W

 DZ-3.3V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

50 تومان

دیود زینر DZ-3.6V  0.5W

دیود زینر DZ-3.6V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-3.9V 0.5W

دیود زینر DZ-3.9V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

50 تومان

دیود زینر DZ-30V  0.5W

دیود زینر DZ-30V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-33V  0.5W

دیود زینر DZ-33V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusActiveVoltage - Zener (No..

50 تومان

دیود زینر DZ-4.7V 0.5W

دیود زینر DZ-4.7V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

50 تومان

دیود زینر DZ-5.1V 0.5W

دیود زینر DZ-5.1V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeries-Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)5.1VToleran..

50 تومان

دیود زینر DZ-5.6V 0.5W

دیود زینر DZ-5.6V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

50 تومان

دیود زینر DZ-6.2V 0.5W

دیود زینر DZ-6.2V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

50 تومان

دیود زینر DZ-6.8V 0.5W

دیود زینر DZ-6.8V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

50 تومان

دیود زینر DZ-7.5V 0.5W

دیود زینر DZ-7.5V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

50 تومان

دیود زینر DZ-8.2V 0.5W

دیود زینر DZ-8.2V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesDiodes - Zener - SingleManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeriesAutomotive, AEC-Q101Packaging Tape & Box (TB) Part StatusAc..

50 تومان

دیود زینر DZ-9.1V 0.5W

دیود زینر DZ-9.1V 0.5W

Product AttributesSelect AllDatasheetsBZX55 SeriesManufacturerVishay Semiconductor Diodes DivisionSeries-Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveVoltage - Zener (Nom) (Vz)9.1VToleran..

50 تومان

دیپ سوییچ 10 تایی (20P)

دیپ سوییچ 10 تایی (20P)

دیپ سوئچ 10 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product A..

1,000 تومان

دیپ سوییچ 12 تایی (24P)

دیپ سوییچ 12 تایی (24P)

دیپ سوئچ 12 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product A..

1,300 تومان

دیپ سوییچ 2 تایی (4P)

دیپ سوییچ 2 تایی (4P)

دیپ سوئچ 2 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

450 تومان

دیپ سوییچ 3 تایی (6P)

دیپ سوییچ 3 تایی (6P)

دیپ سوئچ 3 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

550 تومان

دیپ سوییچ 4 تایی (8P)

دیپ سوییچ 4 تایی (8P)

دیپ سوئچ 4 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

650 تومان

دیپ سوییچ 5 تایی (10P)

دیپ سوییچ 5 تایی (10P)

دیپ سوئچ 5 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

700 تومان

دیپ سوییچ 6 تایی (12P)

دیپ سوییچ 6 تایی (12P)

دیپ سوئچ 6 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

650 تومان

دیپ سوییچ 7 تایی (14P)

دیپ سوییچ 7 تایی (14P)

دیپ سوئچ 7 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

850 تومان

دیپ سوییچ 8 تایی (16P)

دیپ سوییچ 8 تایی (16P)

دیپ سوئچ 8 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

700 تومان

دیپ سوییچ تکی (2P)

دیپ سوییچ تکی (2P)

دیپ سوئچ 1 کیلیدی معمولیدیپ سوئیچ یک کلید "تک قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دکمه کشویی می باشد.دیپ سوئیچ ها دارای کاربردهایی نظیر تعیین وضعیت 0 و 1 منطقی برای ورودی های مدار ها و ... می باشند .Product At..

480 تومان

ذره بین تاشو چراغ دار 40X

ذره بین تاشو چراغ دار 40X

قدرت ذره بین 40X بوده و دارای دو عدد چراغ LED می باشد.Product AttributesSelect AllCategoriesOptical Inspection EquipmentLoupes, MagnifiersManufacturerAven ToolsSeries-Part StatusActiveTypeLoupe, Swing..

16,000 تومان

ذره بین کوچک دارای LED با زوم 5X

ذره بین کوچک دارای LED با زوم 5X

دارای ال ای دی کوچک ..

6,000 تومان

رسپبری پای 3 - Raspberry pi 3 model B UK

رسپبری پای 3 - Raspberry pi 3 model B UK

پردازنده: Broadcom BCM2837 64bit ARMv8، چهار هسته ای و  1.2GHzدارای کارت شبکه وایرلس (Wireless) برای اتصال به Wifiدارای ماژول بلوتوث (Bluethooth) نسخه 4.1حافظه رم: 1GB (به صورت share شده با کارت ..

290,000 تومان

رله 12Vولت میلون5Pپین تیانبو 12A امپری HJR-21FF

رله 12Vولت میلون5Pپین تیانبو 12A امپری HJR-21FF

رله 12 ولت تک کنتاکت 12 آمپر-(RELAY 12V 12A 1C 5PIN(TIANBO                                       Pro..

2,550 تومان

رله 12Vولت میلون5Pپین تیانبو 7A امپری HJR-3FF

رله 12Vولت میلون5Pپین تیانبو 7A امپری HJR-3FF

رله 12 ولت تک کنتاکت 7 آمپر-RELAY 12V 7A 1C 5PIN                                       Product Attri..

2,300 تومان

رله 24Vولت میلون 5Pپین تیانبو 7A امپری HJR-3FF

رله 24Vولت میلون 5Pپین تیانبو 7A امپری HJR-3FF

رله 24 ولت تک کنتاکت 7 آمپر-RELAY 24V 7A 1C 5PIN                                       Product Attri..

2,500 تومان

رله 24Vولت میلون5Pپین تیانبو 12A امپری HJR-21FF

رله 24Vولت میلون5Pپین تیانبو 12A امپری HJR-21FF

رله 24 ولت تک کنتاکت 12 آمپر-(RELAY 24V 12A 1C 5PIN(TIANBO                                       Pro..

2,550 تومان

رله 5Vولت میلون5Pپین تیانبو 12A امپری HJR-21FF

رله 5Vولت میلون5Pپین تیانبو 12A امپری HJR-21FF

رله 5 ولت تک کنتاکت 12 آمپر-(RELAY 5V 12A 1C 5PIN(TIANBO                                       Produ..

2,550 تومان

رله 5Vولت میلون5Pپین تیانبو 7A امپری HJR-3FF

رله 5Vولت میلون5Pپین تیانبو 7A امپری HJR-3FF

رله 5 ولت تک کنتاکت 7 آمپر-RELAY 5V 7A 1C 5PIN                                       Product Attribu..

2,350 تومان

رله 12V ولت 30A آمپری تک کنتاکت سفید NT90TNCW12CB

رله 12V ولت 30A آمپری تک کنتاکت سفید NT90TNCW12CB

رله ماشینی 12 ولت تک کنتاکت 30 آمپر سوزنی RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 12V-General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 12VDC Coil Through HoleProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, ..

8,000 تومان

رله 12V ولت 30A آمپری تک کنتاکت تیانبو HJQ-15F-1-S-Z

رله 12V ولت 30A آمپری تک کنتاکت تیانبو HJQ-15F-1-S-Z

رله ماشینی 12 ولت تک کنتاکت 30 آمپر سوزنی RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 12V-General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 12VDC Coil Through HoleProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, ..

7,500 تومان

رله 12Vولت بچه میلون 5P

رله 12Vولت بچه میلون 5P

رله 12 ولت کوچک شبه(بچه) میلون-RELAY 12V 7A 1C 5PIN SMALLProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, Over 7 AmpsManufacturerTIANBO-songle-limingSeriesJSPackaging Bulk Part Stat..

2,000 تومان

رله 12Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 12Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 12 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 12V 10A 1C 5PIN                                       Product Att..

2,000 تومان

رله 24V ولت 30A آمپری تک کنتاکت سفید NT90TNCW24CB

رله 24V ولت 30A آمپری تک کنتاکت سفید NT90TNCW24CB

رله ماشینی24 ولت تک کنتاکت 30 آمپر سوزنی RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 24V-General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 24VDC Coil Through HoleProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, O..

8,000 تومان

رله 24V ولت 30A آمپری تک کنتاکت تیانبو HJQ-15F-1-S-Z

رله 24V ولت 30A آمپری تک کنتاکت تیانبو HJQ-15F-1-S-Z

رله ماشینی 24 ولت تک کنتاکت 30 آمپر سوزنی RELAY GEN PURPOSE SPST 30A 24V-General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 24VDC Coil Through HoleProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, ..

7,500 تومان

رله 24V ولت بچه میلون 5P

رله 24V ولت بچه میلون 5P

رله 24 ولت کوچک شبه(بچه) میلون-RELAY 24V 7A 1C 5PIN SMALLProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, Over 7 AmpsManufacturerTIANBO-songle-limingSeriesJSPackaging Bulk Part Stat..

2,200 تومان

رله 24Vولت دو کنتاکت شیشه ایTRA3 L24VDC-S-2ZT

رله 24Vولت دو کنتاکت شیشه ایTRA3 L24VDC-S-2ZT

رله 12ولت شیشه ای کتابی, 2 کنتاکت 5 آمپرProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 5 AmpsManufacturerTIANBOSeriesPackaging Tube Part StatusActiveRelay TypeRELAY POWERCoil..

7,800 تومان

رله 24Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 24Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 24 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 24V 10A 1C 5PIN                                       Product Att..

2,300 تومان

رله 3Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 3Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 3 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 3V 10A 1C 5PIN                                       Product Attri..

2,500 تومان

رله 5 ولت مینی (SMD IM03 AXICOM (5V

رله 5 ولت مینی (SMD IM03 AXICOM (5V

لطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsIM Relay DatasheetSignal Relays, Up to 2 AmpsManufacturerTE Connectivity Potter & Brumfield Rel..

9,500 تومان

رله 5V ولت بچه میلون 5P

رله 5V ولت بچه میلون 5P

رله 5 ولت کوچک شبه(بچه) میلون-RELAY 5V 7A 1C 5PIN SMALLProduct AttributesSelect AllCategoriesRelaysPower Relays, Over 7 AmpsManufacturerTIANBO-songle-limingSeriesJSPackaging Bulk Part Status..

2,000 تومان

رله 5Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 5Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 5 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 5V 10A 1C 5PIN                                       Product Attri..

2,000 تومان

رله 6Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 6Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 6 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 6V 10A 1C 5PIN                                       Product Attri..

2,500 تومان

رله 9Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 9Vولت میلون 5Pپین 10A امپری معمولی

رله 9 ولت تک کنتاکت 10 آمپر-RELAY 9V 10A 1C 5PIN                                       Product Attri..

2,500 تومان

رله دو کنتاکت 5 ولتی (Relay NA5W-K TAKAMISAWA)

رله دو کنتاکت 5 ولتی (Relay NA5W-K TAKAMISAWA)

لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct AttributesSelect AllDatasheetsFT2-Relay THT D..

5,500 تومان

رله ریز مخابراتی 6P پین 12V ولت TR5V-L-S-Z

رله ریز مخابراتی 6P پین 12V ولت TR5V-L-S-Z

رله 12 ولت 6 پایه کوچک-RELAY 12V 1A 1C 6 PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBOSerieSTR5V L-S-Z 12VPackaging TubePart StatusActiveRelay TypeREL..

2,500 تومان

رله ریز مخابراتی 6P پین 24V ولت TR5V-L-S-Z

رله ریز مخابراتی 6P پین 24V ولت TR5V-L-S-Z

رله 24 ولت 6 پایه کوچک-RELAY 24V 1A 1C 6 PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBOSerieSTR5V L-S-Z 24VPackaging TubePart StatusActiveRelay TypeREL..

2,500 تومان

رله ریز مخابراتی 6P پین 5V ولت TR5V-L-S-Z

رله ریز مخابراتی 6P پین 5V ولت TR5V-L-S-Z

رله 5 ولت 6 پایه کوچک-RELAY 5V 1A 1C 6 PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBOSerieSTR5V L-S-Z 5VPackaging TubePart StatusActiveRelay TypeRELAY&..

2,500 تومان

رله طرح مخابراتي 5پين 4102E-L-12V

رله طرح مخابراتي 5پين 4102E-L-12V

 رله 12 ولت 5 پین بوبین کنار-RELAY 12V 3A 1C 5PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeries4102E-L-12VPackaging Tube Part StatusActive..

2,000 تومان

رله طرح مخابراتي 5پين 4102E-L-24V

رله طرح مخابراتي 5پين 4102E-L-24V

 رله 24 ولت 5 پین بوبین کنار-RELAY 24V 3A 1C 5PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeries4102E-L-24VPackaging Tube Part StatusActive..

2,000 تومان

رله طرح مخابراتي 5پين 4102E-L-5V

رله طرح مخابراتي 5پين 4102E-L-5V

 رله 5 ولت 5 پین بوبین کنار-RELAY 5V 3A 1C 5PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeries4102E-L-5VPackaging Tube Part StatusActiveRel..

2,000 تومان

رله طرح مخابراتی 6پین HJR-4102-L-12V

رله طرح مخابراتی 6پین HJR-4102-L-12V

 رله 12 ولت 6 پین بوبین وسط-RELAY 12V 3A 1C 6PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeriesHJR-4102-L-12VPackaging Tube Part StatusActi..

2,000 تومان

رله طرح مخابراتی 6پین HJR-4102-L-24V

رله طرح مخابراتی 6پین HJR-4102-L-24V

 رله 24 ولت 6 پین بوبین وسط-RELAY 24V 3A 1C 6PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeriesHJR-4102-L-24VPackaging Tube Part StatusActi..

2,000 تومان

رله طرح مخابراتی 6پین HJR-4102-L-5V

رله طرح مخابراتی 6پین HJR-4102-L-5V

 رله 5 ولت 6 پین بوبین وسط-RELAY 5V 3A 1C 6PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 2 AmpsManufacturerTIANBOSeriesHJR-4102-L-5VPackaging Tube Part StatusActiveR..

2,000 تومان

رله مخابراتی 12V ولت دو کنتاکت(8P)

رله مخابراتی 12V ولت دو کنتاکت(8P)

رله 12ولت مخابراتی-RELAY 12V 1A 2C 8PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBO-HKESeriesV23105, AXICOMPackaging Tube Part StatusActiveRelay Ty..

3,000 تومان

رله مخابراتی 24V ولت دو کنتاکت(8P)

رله مخابراتی 24V ولت دو کنتاکت(8P)

رله 24ولت مخابراتی-RELAY 24V 1A 2C 8PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBO-HKESeriesV23105, AXICOMPackaging Tube Part StatusActiveRelay Ty..

3,200 تومان

رله مخابراتی 5V ولت دو کنتاکت(8P)

رله مخابراتی 5V ولت دو کنتاکت(8P)

رله 5ولت مخابراتی-RELAY 5V 1A 2C 8PINProduct AttributesSelect AllDatasheetsRelaysPower Relays, Over 1 AmpsManufacturerTIANBO-HKESeriesV23105, AXICOMPackaging Tube Part StatusActiveRelay Type..

3,000 تومان

زیف سوکت 20P پایه ZIF

زیف سوکت 20P پایه ZIF

Product AttributesSelect AllDatasheets.100" (2.54 mm) DIP SocketsSOIC Socket Pin SequenceSockets for ICs, TransistorsManufacturer3M-CONNFLYSeriesTextool™Packaging Bulk -CONN IC DIP SOCKET ZIF 20P..

4,000 تومان

زیف سوکت 28P پایه ZIF

زیف سوکت 28P پایه ZIF

Product AttributesSelect AllDatasheets.100" (2.54 mm) DIP SocketsSOIC Socket Pin SequenceSockets for ICs, TransistorsManufacturer3M-CONNFLYSeriesTextool™Packaging Bulk --CONN IC DIP SOCKET ZIF 28..

4,500 تومان

زیف سوکت 40P پایه ZIF پهن

زیف سوکت 40P پایه ZIF پهن

Product AttributesSelect AllDatasheets.100" (2.54 mm) DIP SocketsSOIC Socket Pin SequenceSockets for ICs, TransistorsManufacturer3M-CONNFLYSeriesTextool™Packaging Bulk --CONN IC DIP SOCKET ZIF 40..

5,500 تومان

زیف سوکت 40P پایه ZIF باریک

زیف سوکت 40P پایه ZIF باریک

Product AttributesSelect AllDatasheets.100" (2.54mm) Universal DIP SocketsSOIC Socket Pin SequenceSockets for ICs, TransistorsManufacturer3M-CONNFLYSeries---Textool™Packaging Bulk --CONN IC DIP S..

6,500 تومان

سر باتری 9V

سر باتری 9V

Product AttributesSelect AllDatasheets9V Battery StrapsBattery Holders, Clips, ContactsManufacturerKeystone ElectronicsSeries-Part StatusActiveBattery Type, Function9V, Snap ConnectorStyleConnector, S..

500 تومان

سرولوم مولتی ترن مدرج دار

سرولوم مولتی ترن مدرج دار

H-516-6A-سر ولوم مولتی -مدرج دارProduct AttributesSelect AllDatasheetsH-516 SeriesScale DialsManufacturerBourns Inc.SeriesH-516-6A--2696Part StatusActiveShaft Size0.250" (6.35mm)Number of Turns15Mater..

14,000 تومان

سلول خورشیدی 3 ولتی (سولار 150MA-60*55)

سلول خورشیدی 3 ولتی (سولار 150MA-60*55)

Product AttributesSelect AllDatasheetsSolarSolar CellsManufacturerPanasonic - BSGSeriesAmortonPart StatusActivePower (Watts) - Max150mWCurrent @ Pmpp38.6mAVoltage @ Pmpp3VCurrent - Short Circuit (Isc)..

5,000 تومان

سنسور (OH180U(TO92-3

سنسور (OH180U(TO92-3

لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct AttributesSelect AllDatasheetsOH090U-OHS3100 ..

20,000 تومان

سنسور دما (LM335Z(TO92

سنسور دما (LM335Z(TO92

Product AttributesSelect AllDatasheetsLM135,235,335Temperature Sensors - Analog and Digital OutputManufacturerSTMicroelectronicsSeries-Packaging Bulk Part StatusActiveSensor TypeAnalog, Loca..

2,200 تومان

سنسور دما (LM35CH(TO46 فلزی

سنسور دما (LM35CH(TO46 فلزی

لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct AttributesSelect AllDatasheetsLM35Temperature..

65,000 تومان

سنسور دما (LM35DM/SMD(SO8

سنسور دما (LM35DM/SMD(SO8

Product AttributesSelect AllDatasheetsLM35Temperature Sensors - Analog and Digital OutputManufacturerTexas InstrumentsSeries-SENSOR TEMP ANLG VOLT 8-SOICPackaging Tube Part StatusNot For New..

7,200 تومان

سنسور دما (LM35DZ(TO92

سنسور دما (LM35DZ(TO92

Product AttributesSelect AllDatasheetsLM35Temperature Sensors - Analog and Digital OutputManufacturerTexas InstrumentsSeries-SENSOR TEMP ANLG VOLT TO-92-3Packaging Bulk Part StatusActiveSens..

9,500 تومان

سنسور دما ديجيتال(DS18B20(TO92

سنسور دما ديجيتال(DS18B20(TO92

سنسورDS18B20 یک سنسور دمای با دقت بالا و ارزان قیمت با کاربردهای متفاوت از جمله اندازه گیری دمای مخازن آب و سایر مایعات ، استفاده در آبگرمکن های اتوماتیک ، آکواریم و صدها کاربرد دیگر است. این سنسور دا..

7,000 تومان

سنسور دما فلزی (SMT172(TO18

سنسور دما فلزی (SMT172(TO18

Datasheets ---SMT172efficient temperature sensor Wide supply voltage range: 2.7 V to 5.5 V ;efficient temperature sensorمحدوده اندازه گیری دما از 45- تا 130 درجه سانتی گراددقت اندازه گیری 0.25 درجه سا..

17,500 تومان

سنسور دما و رطوبت (AM2302(DHT22

سنسور دما و رطوبت (AM2302(DHT22

Product AttributesSelect AllDatasheetsAM2302Humidity, Moisture SensorsManufacturerAdafruit Industries LLCSeries-Packaging Bulk Part StatusActiveSensor TypeHumidity, TemperatureHumidity Range..

26,000 تومان

سنسور دما و رطوبت DHT11

سنسور دما و رطوبت DHT11

سنسور دما و رطوبت DHT11 ، یک سنسور ارزان قیمت جهت سنجش دما و رطوبت هواست. اندازه کوچک این سنسور، مصرف کم انرژی و انتقال سیگنال به مسافتی بیش از 20 متر، آن را به یکی از بهترین گزینه ها جهت اس..

6,000 تومان

سنسور دما ورطوبت دیجیتال SHT10

سنسور دما ورطوبت دیجیتال SHT10

SHT10 از محصولات اصلی و اورجینال شرکت Sensirion و یک سنسور کوچک با راه اندازی آسان است که میتواند رطوبت نسبی محیط را اندازه گیری نماید. سنسور SHT10  یک سنسور دیجیتال رطوبت و حرارت است. ..

39,500 تومان

سنسور دما ورطوبت دیجیتال SHT11

سنسور دما ورطوبت دیجیتال SHT11

SHT11 از محصولات اصلی شرکت Sensirion و یک سنسور کوچک با راه اندازی آسان است که میتواند رطوبت نسبی محیط را اندازه گیری نماید. سنسور SHT10  یک سنسور دیجیتال رطوبت و حرارت است. این سنسور ک..

46,000 تومان

سنسور دما ورطوبت دیجیتال SHT15

سنسور دما ورطوبت دیجیتال SHT15

SHT15 از محصولات اورجینال شرکت Sensirion بوده که یک سنسور کوچک با راه اندازی آسان است که میتواند رطوبت نسبی محیط را اندازه گیری نماید. سنسور SHT15  یک سنسور دیجیتال رطوبت و حرارت است. ا..

85,000 تومان

سنسور دما ورطوبت دیجیتال SHT31

سنسور دما ورطوبت دیجیتال SHT31

لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct AttributesSelect AllDatasheetsSHT3x-ARP Serie..

70,000 تومان

سنسور دما ورطوبت دیجیتال SHT75

سنسور دما ورطوبت دیجیتال SHT75

SHT75 یک سنسور دما و رطوبت کاملا کالیبره شده با کیفیت بالا،خروجی دیجیتال و مصرف پایین می باشد.این سنسور اورجینال و ساخت شرکت Sensiron است که دارای قابلیت اطمینان و ثبات در دراز مدت می باشد.P..

150,000 تومان

سنسور دما پلاستیکی (SMT172 (TO92

سنسور دما پلاستیکی (SMT172 (TO92

Datasheets ---SMT172efficient temperature sensor Wide supply voltage range: 2.7 V to 5.5 V ;efficient temperature sensorمحدوده اندازه گیری دما از 45- تا 130 درجه سانتی گراددقت اندازه گیری 0.25 درجه سا..

16,500 تومان

سنسور رطوبت 03-HIH-4000

سنسور رطوبت 03-HIH-4000

سنسور رطوبت HIH-4000 مخصوصا برای حجم بالایی از کاربران OEM (سازنده تجهیزات اصلی) طراحی شده است.اتصال مستقیم ورودی یک کنترلر یا دیگر وسایل را ولتاژ خروجی تقریبا خطی این سنسور ممکن ک..

50,000 تومان

سنسور گاز(TGS2600 (TO-5

سنسور گاز(TGS2600 (TO-5

TGS2600لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدکاربرد: کنترل کیفیت هوا، کنترل لوازم خانگی؛ گا..

25,000 تومان

سنسور(US1881(TO92US

سنسور(US1881(TO92US

لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct AttributesSelect AllDatasheetsUS1881Magnetic ..

3,600 تومان

سنسوردما (LM35DT(TO220

سنسوردما (LM35DT(TO220

Product AttributesSelect AllDatasheetsLM35Temperature Sensors - Analog and Digital OutputManufacturerNationalSeries-SENSOR TEMP ANLG VOLT TO-220-3Packaging Tube Part StatusNot For New Design..

15,000 تومان

سنسوردماباپوشش استیلDS18b20 سیم دار

سنسوردماباپوشش استیلDS18b20 سیم دار

سنسور دماسنج DS18B20 از 9 تا 12 بیت محدوده کاری دارد و از نظر سنجش دما منفی 55 درجه سانتی گراد و مثبت 125 درجه سانتی گراد می‌باشد که یکی از ویژگی‌های بارز این سنسور ارسال اطلاعات از طریق یک ..

14,500 تومان

سه نظام طرح المانی

سه نظام طرح المانی

این بسته شامل یک عدد کولت (collet:ابزاری که به محور موتور وصل می شود و نگهدارنده سه نظام است) بعلاوه 3 عدد سه نظام در اندازه های مختلف است . سه نظام وسیله ای برای نگه داشتن مته و یا اتصال به سر موتور ..

6,500 تومان

سون سگمنت تک اند مشترک 19*13 قرمز

سون سگمنت تک اند مشترک 19*13 قرمز

سون سگمنت اند تک قرمز19*13Product AttributesSelect AllDatasheetsINND-TS56 SeriesDisplay Modules - LED Character and NumericManufacturerInoluxSeries5161BSRPackaging Bulk Part StatusActiveNumb..

700 تومان

سون سگمنت تک کاتد مشترک 19*13 قرمز

سون سگمنت تک کاتد مشترک 19*13 قرمز

سون سگمنت کاتد تک قرمز19*13Product AttributesSelect AllDatasheetsINND-TS56 SeriesDisplay Modules - LED Character and NumericManufacturerInoluxSeries5161BSRPackaging Bulk Part StatusActiveNum..

700 تومان

سون سگمنت دوبل اند مشترک 25*19 قرمز

سون سگمنت دوبل اند مشترک 25*19 قرمز

سون سگمنت اند دوبل قرمز 25*19Product AttributesSelect AllDatasheetsLDD-C514RIDisplay Modules - LED Character and NumericManufacturerLumex Opto/Components Inc.Series-5261BSRPackaging Bulk Par..

1,600 تومان

سون سگمنت دوبل کاتد مشترک 25*19 قرمز

سون سگمنت دوبل کاتد مشترک 25*19 قرمز

سون سگمنت کاتد دوبل قرمز 25*19Product AttributesSelect AllDatasheetsLDD-C514RIDisplay Modules - LED Character and NumericManufacturerLumex Opto/Components Inc.Series-5261ASRPackaging Bulk Pa..

1,600 تومان

سون سگمنت سه تایی اندمشترک 37*19 قرمز

سون سگمنت سه تایی اندمشترک 37*19 قرمز

سون سگمنت آند سه تايي قرمز37*19Product AttributesSelect AllDatasheetsLDT-A514RIDisplay Modules - LED Character and NumericManufacturerLumex Opto/Components Inc.Series-5361BSRPackaging Bulk P..

2,200 تومان

سون سگمنت سه تایی کاتد مشترک 37*19 قرمز

سون سگمنت سه تایی کاتد مشترک 37*19 قرمز

سون سگمنت کاتد سه تايي قرمز37*19Product AttributesSelect AllDatasheetsLDT-A514RIDisplay Modules - LED Character and NumericManufacturerLumex Opto/Components Inc.Series-5361ASRPackaging Bulk ..

2,200 تومان

سون سگمنت چهار تایی اندمشترک 51*19 قرمز

سون سگمنت چهار تایی اندمشترک 51*19 قرمز

سون سگمنت آند چهار تايي قرمز51*19Product AttributesSelect AllDatasheetsLDQ-N516RIDisplay Modules - LED Character and NumericManufacturerLumex Opto/Components Inc.Series-5461BSRPackaging Bulk ..

2,700 تومان

سون سگمنت چهار تایی کاتد مشترک 51*19 قرمز

سون سگمنت چهار تایی کاتد مشترک 51*19 قرمز

سون سگمنت کاتد چهار تايي قرمز51*19Product AttributesSelect AllDatasheetsLDQ-N516RIDisplay Modules - LED Character and NumericManufacturerLumex Opto/Components Inc.Series-5461ASRPackaging Bulk&nbs..

2,700 تومان

سوکت ای سی 14P پایه

سوکت ای سی 14P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN IC DIP SOCKET 14POS TIN-سوکت 14 پينPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.3" (7.62m..

150 تومان

سوکت ای سی 16P پایه

سوکت ای سی 16P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesسوکت 16 پين-CONN IC DIP SOCKET 16POS TIN-Packaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.3" (7.62m..

150 تومان

سوکت ای سی 18P پایه

سوکت ای سی 18P پایه

DS1009-18NProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN IC DIP SOCKET 18POS TIN-Packaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.3" (7.62mm..

180 تومان

سوکت ای سی 20P پایه

سوکت ای سی 20P پایه

DS1009-20NProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeries-CONN IC DIP SOCKET 20POS TIN-Packaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.3" (7.62mm..

200 تومان

سوکت ای سی 24P پایه باریک

سوکت ای سی 24P پایه باریک

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerOn Shore Technology Inc.Seriesسوکت 24 پين-CONN IC DIP SOCKET 24POS TINPackaging Tube Part StatusActiveType..

200 تومان

سوکت ای سی 24P پایه پهن

سوکت ای سی 24P پایه پهن

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerOn Shore Technology Inc.Seriesسوکت 24 پين-CONN IC DIP SOCKET 24POS TINPackaging Tube Part StatusActiveType..

200 تومان

سوکت ای سی 28P پایه باریک

سوکت ای سی 28P پایه باریک

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerOn Shore Technology Inc.Seriesسوکت 28 پين-CONN IC DIP SOCKET 28POS TINPackaging Tube Part StatusActiveType..

250 تومان

سوکت ای سی 28P پایه پهن

سوکت ای سی 28P پایه پهن

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesسوکت 28 پين-CONN IC DIP SOCKET 28POS TINPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.6" (15.24m..

250 تومان

سوکت ای سی 32P پایه

سوکت ای سی 32P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeries-سوکت 16 پين-CONN IC DIP SOCKET 16POS TINPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.6" (15.24..

250 تومان

سوکت ای سی 40P پایه

سوکت ای سی 40P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesسوکت 40 پين-CONN IC DIP SOCKET 40POS TINPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.6" (15.24m..

270 تومان

سوکت ای سی 6P پایه

سوکت ای سی 6P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-سوکت 6 پين-CONN IC DIP SOCKET 6POS TIN-Packaging TubePart StatusActiveTypeDIP, 0.3..

65 تومان

سوکت ای سی 8P پایه

سوکت ای سی 8P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1009Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeries--CONN IC DIP SOCKET 8POS TIN-سوکت 8 پينPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0.3" (7.62mm..

65 تومان

سوکت ای سی نظامی 14P پایه

سوکت ای سی نظامی 14P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD-سوکت 14 پين نظاميPackaging Bulk Part StatusActiveTypeDIP, 0...

700 تومان

سوکت ای سی نظامی 16P پایه

سوکت ای سی نظامی 16P پایه

Product AttributesSelect AllCategoriesDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD-سوکت 16 پين نظاميPackaging Bulk Part StatusActiveTypeDIP, 0...

800 تومان

سوکت ای سی نظامی 18P پایه

سوکت ای سی نظامی 18P پایه

Product AttributesSelect AllCategoriesDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD-سوکت 14 پين نظاميPackaging Bulk Part StatusActiveTypeDIP, 0...

900 تومان

سوکت ای سی نظامی 20P پایه

سوکت ای سی نظامی 20P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD-سوکت 20 پين نظاميPackaging Bulk Part StatusActiveTypeDIP, 0...

1,000 تومان

سوکت ای سی نظامی 24P پایه

سوکت ای سی نظامی 24P پایه

لطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllCategoriesDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD-سوکت 14..

1,200 تومان

سوکت ای سی نظامی 28P پایه باریک

سوکت ای سی نظامی 28P پایه باریک

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD-سوکت 14 پين نظاميPackaging Tube Part StatusActiveTypeDIP, 0...

1,400 تومان

سوکت ای سی نظامی 28P پایه پهن

سوکت ای سی نظامی 28P پایه پهن

لطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerAssmann WSW ComponentsSeriesCONN IC DIP SOCKET 14P..

1,400 تومان

سوکت ای سی نظامی 32P پایه

سوکت ای سی نظامی 32P پایه

لطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD-سوکت 14..

1,600 تومان

سوکت ای سی نظامی 40P پایه

سوکت ای سی نظامی 40P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD-سوکت 40 پين نظاميPackaging Bulk Part StatusActiveTypeDIP, 0...

2,000 تومان

سوکت ای سی نظامی 6P پایه

سوکت ای سی نظامی 6P پایه

Product AttributesSelect AllDatasheetsDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerMill-Max Manufacturing Corp.SeriesCONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD-سوکت 6 پين نظاميPackaging Tube Part Stat..

350 تومان

سوکت ای سی نظامی 8P پایه

سوکت ای سی نظامی 8P پایه

Product AttributesSelect AllCategoriesDS1001-01Sockets for ICs, TransistorsManufacturerCONNFLYSeriesCONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD-سوکت 8 پين نظاميPackaging Bulk -Connectors, InterconnectsPart Stat..

400 تومان

سوکت تاچ اسکرین خطی 4P پین FPC-Touch Switch

سوکت تاچ اسکرین خطی 4P پین FPC-Touch Switch

CONNECTOR FPC 4PIN-مخصوص LCD64*128..

1,200 تومان

سیم برد برد 65 عددی دو سر نری (جامپر)

سیم برد برد 65 عددی دو سر نری (جامپر)

این سیم ها مخصوص اتصالات برد برد ( پروجکت برد ) بوده و با استفاده از این سیم ها مدارهای روی برد برد را به راحتی و با سرعت بیشتری می توان بست.در هر دسته سیم ها به رنگ های زرد ، آبی ، قرمز ، سفید ، سبز ..

8,000 تومان

سیم برد برد دو سر مادگی 40 تایی فلت(جامپر)

سیم برد برد دو سر مادگی 40 تایی فلت(جامپر)

از این کابل بیشتر برای افزایش طول دو مدار و به عنوان کابل بین راهی استفاده میگرددProduct AttributesSelect AllCategoriesPrototyping, Fabrication ProductsJumper WireManufacturerAdafruit Industries LLCSe..

8,000 تومان

سیم برد برد دو سر نری 40 تایی فلت(جامپر)

سیم برد برد دو سر نری 40 تایی فلت(جامپر)

Product AttributesSelect AllCategoriesPrototyping, Fabrication ProductsJumper WireManufacturerAdafruit Industries LLCSeries-MALE/MALE JUMPER WIRES 40Packaging 1 per PkgPart StatusActiveStyleMale ..

8,000 تومان

سیم برد برد نری به مادگی  40 تایی فلت-(جامپر)

سیم برد برد نری به مادگی 40 تایی فلت-(جامپر)

Product AttributesSelect AllCategoriesPrototyping, Fabrication ProductsJumper WireManufacturerAdafruit Industries LLCSeries-MALE/FEMALE JUMPER WIRES 40Packaging 1 per PkgPart StatusActiveStyleMal..

8,000 تومان

سیم بست کمربندی 14CM (بسته 100 عددی)

سیم بست کمربندی 14CM (بسته 100 عددی)

بست كمربندي 14 سانتيProduct AttributesSelect AllDatasheetsT30R DrawingT30R9HSM4 SpecCable Ties and Cable LacingManufacturerKSSSeries-Nylon Cable Tie 14cmPackaging 1000 per PkgPart StatusActiveWir..

3,000 تومان

سیم قلع کش cp-0815-goot

سیم قلع کش cp-0815-goot

در تعمیرات و بازکاری قطعات SMD (قطعات با لحیمکاری سطحی) با استفاده از این سیم قلع کش و هویه و فلاکس میتوان قلع روی پایه قطعات رو از روی آنها جدا نموده و قطعه را از روی برد باز نماییم.در حین انجام کار ..

25,000 تومان

سیم قلع کش حلزونی cp-02y -goot

سیم قلع کش حلزونی cp-02y -goot

در تعمیرات و بازکاری قطعات SMD (قطعات با لحیمکاری سطحی) با استفاده از این سیم قلع کش و هویه و فلاکس میتوان قلع روی پایه قطعات رو از روی آنها جدا نموده و قطعه را از روی برد باز نماییم.در حین انجام کار ..

30,000 تومان

سیم قلع کش چینی

سیم قلع کش چینی

در تعمیرات و بازکاری قطعات SMD (قطعات با لحیمکاری سطحی) با استفاده از این سیم قلع کش و هویه و فلاکس میتوان قلع روی پایه قطعات رو از روی آنها جدا نموده و قطعه را از روی برد باز نماییم.در حین انجام کار ..

15,000 تومان

سیم لحیم 0.4 میلی متر 100g گرمی ASAHI قلع SMD(قلع)

سیم لحیم 0.4 میلی متر 100g گرمی ASAHI قلع SMD(قلع)

از این قلع جهت استفاده قطعات smd  استفاده میگردد-قلع روغندارProduct AttributesSelect AllCategoriesSoldering, Desoldering, Rework ProductsSolderManufacturerMulticoreSeriesPart StatusASAHITypeWire ..

48,000 تومان

سیم لحیم 0.5 میلی متر 100g گرمی STANNOL قلع SMD (قلع)

سیم لحیم 0.5 میلی متر 100g گرمی STANNOL قلع SMD (قلع)

از این قلع جهت استفاده قطعات smd  استفاده میگردد.قلع روغندار المانیProduct AttributesSelect AllCategoriesSoldering, Desoldering, Rework ProductsSolderManufacturerChip Quik Inc.Series-Part StatusS..

42,000 تومان

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100g گرمی ASAHI (قلع)

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100g گرمی ASAHI (قلع)

قلع روغندار Product AttributesSelect AllCategoriesSoldering, Desoldering, Rework ProductsSolderManufacturerChip Quik Inc.Series-Part StatusASAHITypeWire SolderCompositionSn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0...

22,000 تومان

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100g گرمی STANNOL (قلع)

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100g گرمی STANNOL (قلع)

قلع روغندار المانیProduct AttributesSelect AllCategoriesSoldering, Desoldering, Rework ProductsSolderManufacturerChip Quik Inc.Series-Part StatusSTANNOLTypeWire SolderCompositionSn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3..

26,500 تومان

سیم لحیم 0.8 میلی متر 2 متری ACTIV قلع(شیشیه ای)

سیم لحیم 0.8 میلی متر 2 متری ACTIV قلع(شیشیه ای)

قلع دو متری قابل حمل بدون روغن ..

3,000 تومان

سیم لحیم 0.8 میلی متر 250g گرمی ASAHI (قلع)

سیم لحیم 0.8 میلی متر 250g گرمی ASAHI (قلع)

قلع روغندارProduct AttributesSelect AllCategoriesSoldering, Desoldering, Rework ProductsSolderManufacturerKester SolderSeriesPart StatusASAHITypeWire SolderCompositionSn60Pb40 (60/40)Diameter0.8mmMelt..

53,500 تومان

سیم مولتی متر سوزنی مرغوب(اهمتر)
سیم مولتی متر مرغوب(اهمتر)
سیم مولتی متر معمولی(اهمتر)
سیم پروپ فانکشن ( BNC به گیره سوسماری)
سیم چین کوچک معمولی

سیم چین کوچک معمولی

سیم چین ساده برای قطع سیم و پایه قطعات لحیم کاری شدهجنس مناسب..

10,000 تومان

صفحه کليد خازني 4*4 TOUCH TTP229 (کیبرد)

صفحه کليد خازني 4*4 TOUCH TTP229 (کیبرد)

KEYPAD 4*4  TOUCH TTP229این صفحه کلید براساس آی سی TTP229 طراحی شده که یک آی سی صفحه کلید 16 تایی یا 8 تایی می باشد. ولتاژ کاری کیپد   2.4 ~ 5.5Vبوده که می توان براحتی از تغذی..

8,000 تومان

طلق عایق سیلیکونی متری 100CMX30CM

طلق عایق سیلیکونی متری 100CMX30CM

این طلق عایق الکتریکی است و برای قرار دادن در زیر بورد به ویژه زمانی که جعبه مدار فلزی است به کار می آید. این طلق کاربردهای دیگری نیز دارد و بسته به نیاز کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.ابعاد: 100CMX3..

25,000 تومان

عینک ذره بین دار 9892GJ

عینک ذره بین دار 9892GJ

دارای فریم عینک و استفاده آسان بدون نیاز به دستدارای دو عدد لامپ LED برای مکان هایی که نور کافی وجود نداردبزرگنمایی: 10X 15X 25X (چهار لنز مختلف قابل تعویض سریع)دارای ذره بین های لولا دار برای کن..

58,000 تومان

فتو ترانزیستور فلزی L14G2

فتو ترانزیستور فلزی L14G2

Product AttributesSelect AllDatasheetsL14G1, L14G2, L14G3Optical Sensors - PhototransistorsManufacturerFAIRCHILDSeriesDETECTOR/TRANSISTOR PHOTO TO-18Packaging -Part StatusObsoleteVoltage - Collec..

9,000 تومان

فتوسل 10Mمیلی متر متوسط LDR

فتوسل 10Mمیلی متر متوسط LDR

یک سنسور حساس به نور مرئی و مادون قرمز که در صورت تابش نور به آن مقاومت الکتریکی آن تغییر می کند.در تاریکی مقدار مقاومت بسیار بزرگ است و هرچه نور محیط بیشتر باشد، این مقاومت کمتر می شود.Product Attrib..

1,500 تومان

فتوسل 20Mمیلی متر بزرگLDR

فتوسل 20Mمیلی متر بزرگLDR

یک سنسور حساس به نور مرئی و مادون قرمز که در صورت تابش نور به آن مقاومت الکتریکی آن تغییر می کند.در تاریکی مقدار مقاومت بسیار بزرگ است و هرچه نور محیط بیشتر باشد، این مقاومت کمتر می شود.Product Attrib..

4,000 تومان

فتوسل 5Mمیلی متر کوچک LDR

فتوسل 5Mمیلی متر کوچک LDR

یک سنسور حساس به نور مرئی و مادون قرمز که در صورت تابش نور به آن مقاومت الکتریکی آن تغییر می کند.در تاریکی مقدار مقاومت بسیار بزرگ است و هرچه نور محیط بیشتر باشد، این مقاومت کمتر می شود.Product Attrib..

200 تومان

فن (48V-12*12(9G1248P1G051

فن (48V-12*12(9G1248P1G051

لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدDC 48V 0.25A, 120x120x38mm 9G1248P1G051 Product ..

90,000 تومان

فیبر سوراخدار 1000(PCB 1000-DOT)

فیبر سوراخدار 1000(PCB 1000-DOT)

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد. ابعاد آن 40*25 نقطه است. اگر می خواهید یک مدار درست کنید حتما به یکی از آنه..

3,500 تومان

فیبر سوراخدار 113000(PCB 13000-DOT)

فیبر سوراخدار 113000(PCB 13000-DOT)

لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش تهیه از بازار از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنید این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کر..

35,000 تومان

فیبر سوراخدار 1650(PCB 1650-DOT)

فیبر سوراخدار 1650(PCB 1650-DOT)

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد.ابعاد آن 33*50 نقطه است. اگر می خواهید یک مدار درست کنید حتما به یکی از آنها..

4,500 تومان

فیبر سوراخدار 250(PCB 250-DOT)

فیبر سوراخدار 250(PCB 250-DOT)

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد. ابعاد آن 13*20 نقطه است. اگر می خواهید یک مدار درست کنید حتما به یکی از آنه..

700 تومان

فیبر سوراخدار 2600(PCB 2600-DOT)

فیبر سوراخدار 2600(PCB 2600-DOT)

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد.ابعاد آن 40*65 نقطه است. اگر می خواهید یک مدار درست کنید حتما به یکی از آنها..

7,500 تومان

فیبر سوراخدار 4000(PCB 4000-DOT)

فیبر سوراخدار 4000(PCB 4000-DOT)

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد.ابعاد آن 42*96 نقطه است. اگر می خواهید یک مدار درست کنید حتما به یکی از آنها..

9,500 تومان

فیبر سوراخدار 567(PCB 567-DOT)

فیبر سوراخدار 567(PCB 567-DOT)

این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد.ابعاد آن 27*21 نقطه است. اگر می خواهید یک مدار درست کنید حتما به یکی از آنها..

1,800 تومان

فیبر سوراخدار طرح برد برد کوچک 840 (PCB 840-DOT)

فیبر سوراخدار طرح برد برد کوچک 840 (PCB 840-DOT)

این محصول یک برد سوراخ دار طرح برد بردی میباشد جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد.ابعاد آن 5.5*17  است. اگر می خواهید یک مدار درست کن..

4,000 تومان

فیش تغذیه ادابتوری سیم خور مادگی

فیش تغذیه ادابتوری سیم خور مادگی

جک مادگی سیم خور آداپتورD.C. Jack Right Angle ;2.0mm Pin DiameterProduct AttributesSelect AllDatasheetsEP502-B DrawingBarrel - Power ConnectorsManufacturerMPD (Memory Protection Devices)Series-CONN PW..

650 تومان

فیوز بشکه ای گرد 1.35A

فیوز بشکه ای گرد 1.35A

لطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsMRT TypeManufacturerBel Fuse Inc.SeriesMRTPackaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeBoard ..

500 تومان

فیوز بشکه ای گرد 1A

فیوز بشکه ای گرد 1A

Product AttributesSelect AllDatasheetsMRT TypeManufacturerBel Fuse Inc.SeriesMRTPackaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeBoard Mount (Cartridge Style Excluded)Current Rating1AVoltage Rating ..

500 تومان

فیوز بشکه ای گرد 2A

فیوز بشکه ای گرد 2A

Product AttributesSelect AllDatasheetsMRT TypeManufacturerBel Fuse Inc.SeriesMRTPackaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeBoard Mount (Cartridge Style Excluded)Current Rating2AVoltage Rating ..

500 تومان

فیوز بشکه ای گرد 3.15A

فیوز بشکه ای گرد 3.15A

Product AttributesSelect AllDatasheetsMRT TypeManufacturerBel Fuse Inc.SeriesMRTPackaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeBoard Mount (Cartridge Style Excluded)Current Rating3.15AVoltage Rati..

500 تومان

فیوز بشکه ای گرد 4A

فیوز بشکه ای گرد 4A

Product AttributesSelect AllDatasheetsMRT TypeManufacturerBel Fuse Inc.SeriesMRTPackaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeBoard Mount (Cartridge Style Excluded)Current Rating4AVoltage Rating ..

500 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 0.63MA

فیوز شیشه ای کوچک 0.63MA

0.63MA 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurre..

1,000 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 1.5A

فیوز شیشه ای کوچک 1.5A

1.5A 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurrent..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 100MA

فیوز شیشه ای کوچک 100MA

100MA 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurren..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 10A

فیوز شیشه ای کوچک 10A

10A 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurrent ..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 15A

فیوز شیشه ای کوچک 15A

15A 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurrent ..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 1A

فیوز شیشه ای کوچک 1A

1A 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurrent R..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 2.5A

فیوز شیشه ای کوچک 2.5A

2.5A 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurrent..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 200MA

فیوز شیشه ای کوچک 200MA

200MA 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurren..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 20A

فیوز شیشه ای کوچک 20A

20A 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurrent ..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 2A

فیوز شیشه ای کوچک 2A

2A 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurrent R..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 3.15A

فیوز شیشه ای کوچک 3.15A

3.15A 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurren..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 3A

فیوز شیشه ای کوچک 3A

3A 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurrent R..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 400MA

فیوز شیشه ای کوچک 400MA

400MA 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurren..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 4A

فیوز شیشه ای کوچک 4A

4A 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurrent R..

100 تومان

فیوز شیشه ای کوچک 500MA

فیوز شیشه ای کوچک 500MA

500MA 250V فيوزفست سايز کوچکProduct AttributesSelect AllDatasheets217 Series DatasheetFusesManufacturerLittelfuse Inc.Series217Packaging Bulk Part StatusActiveFuse TypeCartridge, GlassCurren..

100 تومان

نمايش 801 تا 1000 از 1714 (9 صفحه)