کریستال و اسیلاتور

کریستال و اسیلاتور

کریستال و اسیلاتور


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


اسیلاتور (10MHZ -SMD (5*7M

اسیلاتور (10MHZ -SMD (5*7M

 اسیلاتور SMD 10MHZProduct AttributesSelect AllDatasheets7W Series DatasheetOscillatorsManufacturerTXC CORPORATIONSeries7WPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeXO (Standar..

2,600 تومان

اسیلاتور (12MHZ -SMD (5*7M

اسیلاتور (12MHZ -SMD (5*7M

 اسیلاتور SMD 12MHZProduct AttributesSelect AllDatasheets7W Series DatasheetOscillatorsManufacturerTXC CORPORATIONSeries7WPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeXO (Standar..

2,600 تومان

اسیلاتور (20MHZ -SMD (5*7M

اسیلاتور (20MHZ -SMD (5*7M

 اسیلاتور SMD 20MHZProduct AttributesSelect AllDatasheets7W Series DatasheetOscillatorsManufacturerTXC CORPORATIONSeries7WPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeXO (Standar..

2,600 تومان

اسیلاتور (24MHZ -SMD (5*7M

اسیلاتور (24MHZ -SMD (5*7M

 اسیلاتور SMD 24MHZProduct AttributesSelect AllDatasheets7W Series DatasheetOscillatorsManufacturerTXC CORPORATIONSeries7WPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeXO (Standar..

2,600 تومان

اسیلاتور (26MHZ -SMD (2.5*3.2M

اسیلاتور (26MHZ -SMD (2.5*3.2M

اسیلاتور SMD 26MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsABM8 Series DatasheetCrystalsManufacturerAbracon LLCSeriesABM8Packaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency..

1,500 تومان

اسیلاتور (30MHZ -SMD (5*7M

اسیلاتور (30MHZ -SMD (5*7M

 اسیلاتور SMD 30MHZProduct AttributesSelect AllDatasheets7W Series DatasheetOscillatorsManufacturerTXC CORPORATIONSeries7WPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeXO (Standar..

2,600 تومان

اسیلاتور (32.768MHZ -SMD (5*7M

اسیلاتور (32.768MHZ -SMD (5*7M

 اسیلاتور SMD 32.768MHZProduct AttributesSelect AllDatasheets7W Series DatasheetOscillatorsManufacturerTXC CORPORATIONSeries7WPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeXO (Sta..

2,600 تومان

اسیلاتور (4MHZ -SMD (5*7M

اسیلاتور (4MHZ -SMD (5*7M

 اسیلاتور SMD 4MHZProduct AttributesSelect AllDatasheets7W Series DatasheetOscillatorsManufacturerTXC CORPORATIONSeries7WPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeXO (Standard..

2,600 تومان

اسیلاتور (50MHZ -SMD (5*7M

اسیلاتور (50MHZ -SMD (5*7M

 اسیلاتور SMD 50MHZProduct AttributesSelect AllDatasheets7W Series DatasheetOscillatorsManufacturerTXC CORPORATIONSeries7WPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeXO (Standar..

2,600 تومان

اسیلاتور (8MHZ -SMD (5*7M

اسیلاتور (8MHZ -SMD (5*7M

 اسیلاتور SMD 8MHZProduct AttributesSelect AllDatasheets7W Series DatasheetOscillatorsManufacturerTXC CORPORATIONSeries7WPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeXO (Standard..

2,600 تومان

اسیلاتور مربع 10MHZ

اسیلاتور مربع 10MHZ

کريستال اسيلاتور مربعي 10MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-2200 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-2200Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency10MHzF..

2,700 تومان

اسیلاتور مربع 11.0592MHZ

اسیلاتور مربع 11.0592MHZ

کريستال اسيلاتور مربعي 11.0592MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-2200 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-2200Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency1..

2,700 تومان

اسیلاتور مربع 12MHZ

اسیلاتور مربع 12MHZ

کريستال اسيلاتور مربعي 12MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-2200 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-2200Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency12MHzF..

2,700 تومان

اسیلاتور مربع 20MHZ

اسیلاتور مربع 20MHZ

کريستال اسيلاتور مربعي 20MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-2200 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-2200Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency20MHzF..

2,700 تومان

اسیلاتور مربع 24MHZ

اسیلاتور مربع 24MHZ

کريستال اسيلاتور مربعي 24MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-2200 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-2200Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency24MHzF..

2,700 تومان

اسیلاتور مربع 25MHZ

اسیلاتور مربع 25MHZ

کريستال اسيلاتور مربعي 25MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-2200 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-2200Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency25MHzF..

2,700 تومان

اسیلاتور مربع 8MHZ

اسیلاتور مربع 8MHZ

کريستال اسيلاتور مربعي 8MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-2200 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-2200Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency8MHzFun..

2,700 تومان

اسیلاتور مستطیل 10MHZ

اسیلاتور مستطیل 10MHZ

کريستال اسيلاتور مستطيلي 10MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-100 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-100Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency1..

2,700 تومان

اسیلاتور مستطیل 11.0592MHZ

اسیلاتور مستطیل 11.0592MHZ

کريستال اسيلاتور مستطيلي 11.0592MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-100 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-100Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequ..

2,700 تومان

اسیلاتور مستطیل 12MHZ

اسیلاتور مستطیل 12MHZ

کريستال اسيلاتور مستطيلي 12MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-100 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-100Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency1..

2,700 تومان

اسیلاتور مستطیل 16MHZ

اسیلاتور مستطیل 16MHZ

کريستال اسيلاتور مستطيلي 16MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-100 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-100Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency1..

2,700 تومان

اسیلاتور مستطیل 1MHZ

اسیلاتور مستطیل 1MHZ

کريستال اسيلاتور مستطيلي 1MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-100 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-100Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency1M..

2,700 تومان

اسیلاتور مستطیل 20MHZ

اسیلاتور مستطیل 20MHZ

کريستال اسيلاتور مستطيلي 20MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-100 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-100Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency2..

2,700 تومان

اسیلاتور مستطیل 4MHZ

اسیلاتور مستطیل 4MHZ

کريستال اسيلاتور مستطيلي 4MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-100 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-100Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency4M..

2,700 تومان

اسیلاتور مستطیل 50MHZ

اسیلاتور مستطیل 50MHZ

کريستال اسيلاتور مستطيلي 50MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-100 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-100Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency5..

2,700 تومان

اسیلاتور مستطیل 8MHZ

اسیلاتور مستطیل 8MHZ

کريستال اسيلاتور مستطيلي 8MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsECS-100 SeriesOscillatorsManufacturerECS Inc.SeriesECS-100Packaging Bulk Part StatusActiveTypeXO (Standard)Frequency8M..

2,700 تومان

کریستال  SMD 10MHZ

کریستال SMD 10MHZ

کریستال 10M SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency10..

400 تومان

کریستال  SMD 11.0592MHZ

کریستال SMD 11.0592MHZ

کریستال 11.0592 SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequen..

400 تومان

کریستال  SMD 12MHZ

کریستال SMD 12MHZ

کریستال 12M SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency12..

400 تومان

کریستال  SMD 16MHZ

کریستال SMD 16MHZ

کریستال 16M SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency16..

400 تومان

کریستال  SMD 20MHZ

کریستال SMD 20MHZ

کریستال 20M SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency20..

400 تومان

کریستال  SMD 24MHZ

کریستال SMD 24MHZ

کریستال 24M SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency24..

400 تومان

کریستال  SMD 32.768KHZ

کریستال SMD 32.768KHZ

کریستال 32.768 SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequenc..

400 تومان

کریستال  SMD 4MHZ

کریستال SMD 4MHZ

کریستال 4M SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency4MH..

400 تومان

کریستال  SMD 6MHZ

کریستال SMD 6MHZ

کریستال 6M SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency6MH..

400 تومان

کریستال SMD 25MHZ

کریستال SMD 25MHZ

کریستال 25M SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency25..

400 تومان

کریستال SMD 4.1943MHZ

کریستال SMD 4.1943MHZ

کریستال 4.1943M SMDProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSM-7X Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesCSM-7XPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequen..

500 تومان

کریستال استوانه ای  40KHZ

کریستال استوانه ای 40KHZ

 کريستال استوانه ای 40KHZ Product AttributesSelect AllDatasheetsECS-31 Series DatasheetCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesECS-31Packaging Bulk Part StatusActiveTypekHz Crystal ..

350 تومان

کریستال استوانه ای 12MHZ

کریستال استوانه ای 12MHZ

 کريستال استوانه ای .12MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSA310,309 SeriesCrystalsManufacturerCitizen Finedevice Co LtdSeriesCSA309Packaging Bulk Part StatusObsoleteTypeMHz ..

500 تومان

کریستال استوانه ای 32.768KHZ

کریستال استوانه ای 32.768KHZ

 کريستال استوانه ای .32.768KHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsCSA310,309 SeriesCrystalsManufacturerCitizen Finedevice Co LtdSeriesCSA309Packaging Bulk Part StatusObsoleteType..

250 تومان

کریستال استوانه ای خیلی کوچک 32.768KHZ

کریستال استوانه ای خیلی کوچک 32.768KHZ

32.768KHZ کريستال خيلي کوچکProduct AttributesSelect AllCategoriesAB26TCrystalsManufacturerAbracon LLCSeriesAB26TPackaging Bulk Part StatusActiveTypekHz Crystal (Tuning Fork)Frequency32.768kH..

500 تومان

کریستال بلند 2.4576MHZ

کریستال بلند 2.4576MHZ

 کريستال کوتاه 2.4576MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsHC-49UX SeriesCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesHC-49UXPackaging Bulk Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency2.4576M..

850 تومان

کریستال بلند 4MHZ

کریستال بلند 4MHZ

 کريستال کوتاه 4.000000MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsHC-49UX SeriesCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesHC-49UXPackaging Bulk Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency4MHzF..

300 تومان

کریستال بلند 6MHZ

کریستال بلند 6MHZ

 کريستال کوتاه 6.000000MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsHC-49UX SeriesCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesHC-49UXPackaging Bulk Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency6MHzF..

300 تومان

کریستال پلاستیکی 455KHZ

کریستال پلاستیکی 455KHZ

کریستال مخصوص  کنترل نارنجی Product AttributesSelect AllDatasheetsZTB, ZTBF SeriesResonatorsManufacturerECS Inc.SeriesZTBPackaging Bulk Part StatusNot For New DesignsTypeCeramicFre..

500 تومان

کریستال کوتاه 10MHZ

کریستال کوتاه 10MHZ

 کريستال کوتاه 10.000000MHZ                           &..

300 تومان

کریستال کوتاه 11.0592MHZ

کریستال کوتاه 11.0592MHZ

 کريستال کوتاه 11.0592MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsHC-49USX SeriesCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesHC-49USXPackaging Bulk Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency11.0..

300 تومان

کریستال کوتاه 12MHZ

کریستال کوتاه 12MHZ

 کريستال کوتاه 12.000000MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsHC-49USX SeriesCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesHC-49USXPackaging Bulk Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency12..

300 تومان

کریستال کوتاه 16MHZ

کریستال کوتاه 16MHZ

 کريستال کوتاه 16.000000MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsHC-49USX SeriesCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesHC-49USXPackaging Bulk Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency16..

300 تومان

کریستال کوتاه 18.432MHZ

کریستال کوتاه 18.432MHZ

 کريستال کوتاه 18.432MHZProduct AttributesSelect AllDatasheetsHC-49USX SeriesCrystalsManufacturerECS Inc.SeriesHC-49USXPackaging Bulk Part StatusActiveTypeMHz CrystalFrequency18.43..

450 تومان

نمايش 1 تا 50 از 60 (2 صفحه)