انواع سنسور رنگ و شدت نور

انواع سنسور رنگ و شدت نورهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.