تریستور

تریستورهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.