این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

ماسفت دیپ

ماسفت دیپ


نمایش:
مرتب کردن براساس:

(2N7000(TO92

ماسفت منفی 0.2 امپر 60 ولت Product AttributesSelect AllDatasheets2N7000/02, NDS7002ATransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerON Semiconductor-FAIRCHILDSeries-ترانزیستور-ماسفتPackaging ..

500 تومان

(2SK4108(TO247

ماسفت منفی 20 امپر 500 ولت Product AttributesSelect AllDatasheets2SK4108Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerToshibaSeries2SK4108Packaging Tube Part StatusObsoleteFET TypeN-C..

6,000 تومان

(BS107(TO92

Product AttributesSelect AllDatasheetsBS107PDiscrete Semiconductor ProductsTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerDiodes IncorporatedSeriesترانزیستورPackaging Bulk Part StatusActive..

700 تومان

(BSS89(TO92

ترانزیستورماسفت منفی 300 میلی امپر 240 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsBSS89Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesماسفت ترانزیستوریPackaging Bulk&nbs..

1,500 تومان

(BSS92(TO92

ترنزیستور ماسفت مثبت 0.15 امپر 240 ولت Product AttributesSelect AllDatasheetsBSS92Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerVishaySeries-ماسفت ترانزیستوریPackaging Bulk Part Statu..

1,500 تومان

(BUK7515-100A(TO220

N-Channel 100V 75A (Tc) 300W (Tc) Through Hole TO-220ABلطفا جهت تهیه »این کالا را در بخش  توضیحات سفارش (در قسمت تسویه حساب) وارد نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsBUK7515-100ATransisto..

9,500 تومان

(IPI60R099CP(PG-TO262-3 (از طریق ثبت سفارش خارج اقدام نمایید)

MOSFET-N-Channel-N-Channel 600V 31A (Tc) 255W (Tc) Through Hole PG-TO262-3لطفا جهت تهیه از بخش سفارش خارج اقدام فرمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsPI60R099CPTransistors - FETs, MOSFETs..

9,500 تومان

(IRF1404PBF(TO220AB

ماسفت  منفی 200 امپر 40ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF1404PbFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon Technologies-FAIRCHILDSeriesHEXFET®Packaging Tube Part..

3,800 تومان

(IRF2807PBF(TO220AB

ماسفت منفی 82 امپر75 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF2807PbFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesHEXFET®Packaging Tube Part StatusActiveFET ..

2,500 تومان

(IRF3205PBF(TO220AB

ماسفت منفی 110 امپری 55 ولتیProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF3205Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesHEXFET®Packaging Tube Part StatusActiveFET..

3,000 تومان

(IRF3710PBF(TO220AB

ماسفت منفی 57 امپری 100 ولت Product AttributesSelect AllCategoriesIRF3710PbFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesHEXFET®Packaging Tube Part StatusA..

3,000 تومان

(IRF5305PBF(TO220AB

ماسفت مثبت 31 امپر 55 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF5305PbFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesHEXFET®Packaging Tube Part StatusActiveFET..

3,500 تومان

(IRF530NPBF(TO220AB

ماسفت منفی 17 امپر 100 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF530NPbFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesHEXFET®Packaging Tube Part StatusActiveFE..

1,500 تومان

(IRF540NPBF(TO220

ماسفت  منفی 33 امپری 100 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF540NPbFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesHEXFET®Packaging Tube Part StatusA..

2,000 تومان

(IRF630NPBF(TO220

ماسفت منفی 9.3 امپر 200ولت Product AttributesSelect AllDatasheetsIRF630NTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesHEXFET®Packaging Tube Part StatusActiv..

1,500 تومان

(IRF640NPBF(TO220AB

ماسفت منفی 18 امپری 200 وتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF640N(S,L)PbFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesHEXFET®Packaging Tube Part StatusAct..

2,500 تومان

(IRF730PBF(TO220AB

 ماسفت منفی 5.5 امپری 400 ولتیProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF730,SiHF730Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerVishay SiliconixSeries-Packaging Tube Part StatusActive..

2,000 تومان

(IRF740PBF(TO220AB

ماسفت منفی 10 امپری 400 ولتیProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF740PBFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerVishay SiliconixSeries-Packaging Tube Part StatusActiveFET TypeN-Ch..

2,200 تومان

(IRF840(TO220AB

ماسفت منفی 8 امپر-500 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF840, SiHF840Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerVishay SiliconixSeries-Packaging Tube Part StatusActiveFET TypeN..

1,600 تومان

(IRF9520(TO220AB

ماسفت مثبت 6.8 امپر 100 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF9520PBFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerVishay SiliconixSeries-Packaging Tube Part StatusActiveFET TypeP-Ch..

1,800 تومان

(IRF9530NPBF(TO220

 ماسفت مثبت 14 امپر 100 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF9530NPbFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesHEXFET®Packaging Tube Part StatusA..

2,000 تومان

(IRF9620(TO220AB

ماسفت مثبت 3.5 امپری 200 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF9620Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerVishay SiliconixSeries-Packaging Tube Part StatusActiveFET TypeP-Chan..

1,500 تومان

(IRF9630PBF(TO220AB

ماسفت مثبت 6.5 امپر 200 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF9630Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerVishay SiliconixSeriesترانزیستور- ماسفت Packaging Tube Part Statu..

1,800 تومان

(IRF9640NPBF(TO220AB

 ماسفت مثبت 11 امپر200ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRF9640, SiHF9640Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerVishay SiliconixSeries-Packaging Tube Part StatusActiveFE..

2,800 تومان

(IRFD1Z3(HEXDIP-4

Product AttributesSelect AllCategoriesIRFD1Z3Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerVishay Siliconixترانزیستور ماسفت 13Packaging Tube Part StatusActiveFET TypeN-ChannelTechnologyMOS..

4,000 تومان

(IRFZ48NPBF(TO220AB

 ماسفت منفی 50 امپری 60 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsIRFZ48PBFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerVishay Siliconix-Infineon TechnologiesSeries-ترانزیستورPackaging Tub..

3,000 تومان

(RF9540NPBF(TO220AB

ماسفت مثبت 23 امپر 100 ولت Product AttributesSelect AllDatasheetsIRF9540NPbFTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerInfineon TechnologiesSeriesHEXFET®Packaging Tube Part StatusA..

2,500 تومان

(RFP50N06(TO220AB

ماسفت 50 امپری 60 ولتProduct AttributesSelect AllDatasheetsRFG50N06, RFP50N06, RF1S50N06SMTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerFAIRCHILDSeries5006Packaging Tube Part StatusActiveF..

3,000 تومان

(STF9NK90Z(TO220FP

لطفا جهت تهیه »این کالا را در بخش  توضیحات سفارش (در قسمت تسویه حساب) وارد نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsSTx9NK90ZTransistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerSTMicroelectronicsS..

10,000 تومان

(STP30NF10(TO220AB

ماسفت منفی 35 امپر 100 ولتلطفا جهت تهیه »این کالا را در بخش  توضیحات سفارش (در قسمت تسویه حساب) وارد نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsST(B,P)30NF10(FP)Transistors - FETs, MOSFETs - Sin..

2,000 تومان

(STP75NF75(TO220

ماسفت منفی 80 امپری75 ولتیProduct AttributesSelect AllDatasheetsST(B,P)75NF75(FP)Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerSTMicroelectronicsSeriesSTripFET™ IIPackaging Tube Part Statu..

1,800 تومان

(STP80NF10(TO220

ماسفت منفی 80 امپری 100 ولتی Product AttributesSelect AllDatasheetsST(B,P)80NF10Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerSTMicroelectronicsSeriesSTripFET™ IIPackaging Tube Part S..

3,800 تومان

(STW70N10F4(TO247

ترانزیستور ماسفت  منفی 65 امپر 100 ولت Product AttributesSelect AllDatasheetsSTx70N10F4Transistors - FETs, MOSFETs - SingleManufacturerSTMicroelectronicsSeriesDeepGATE™, STripFET™Packaging&n..

4,500 تومان