ترانزیستور ها

ترانزیستور هاجستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


(2N2219(TO39

(2N2219(TO39

..

1,500 تومان

(2N2222(TO18 فلزی

(2N2222(TO18 فلزی

..

1,000 تومان

(2N2222(TO92 پلاستیکی

(2N2222(TO92 پلاستیکی

..

100 تومان

(2N2904(TO39

(2N2904(TO39

لطفا جهت تهیه از بخش سفارش خارج اقدام فرمایید ..

2,000 تومان

(2N2905A(TO39

(2N2905A(TO39

..

1,000 تومان

(2N2906A(TO18

(2N2906A(TO18

..

1,000 تومان

(2N2907(TO18 فلزی

(2N2907(TO18 فلزی

..

1,000 تومان

(2N2907(TO92 پلاستیکی

(2N2907(TO92 پلاستیکی

..

100 تومان

(2N3055(TO3   اصلی

(2N3055(TO3 اصلی

..

8,500 تومان

(2N3055(TO3 معمولی

(2N3055(TO3 معمولی

..

2,000 تومان

(2N3638~ MPS3638(TO92

(2N3638~ MPS3638(TO92

..

300 تومان

(2N3819(TO92

(2N3819(TO92

..

1,300 تومان

(2N3904(TO92

(2N3904(TO92

..

100 تومان

(2N3906(TO92

(2N3906(TO92

..

100 تومان

(2N4036(TO39

(2N4036(TO39

..

2,000 تومان

(2N4401(TO92

(2N4401(TO92

..

100 تومان

(2N5401(TO92

(2N5401(TO92

..

100 تومان

(2N5551(TO92

(2N5551(TO92

..

100 تومان

(2N6027(TO92

(2N6027(TO92

..

750 تومان

(2N6388(TO220AB

(2N6388(TO220AB

Product AttributesSelect AllDatasheets2N6387, 88TO-220 Case Outline Update 18/Sep/2014Bipolar Power Transistor TO220 Pkg Assembly & Test 16/Oct/2015Transistors - Bipolar (BJT) - SingleManufacturer..

1,500 تومان

(2N706(TO18

(2N706(TO18

..

3,500 تومان

(2SA1015(TO92

(2SA1015(TO92

..

100 تومان

(2SA1109(TO3

(2SA1109(TO3

..

3,000 تومان

(2SA1943(TO246

(2SA1943(TO246

..

4,200 تومان

(2SA733(TO92

(2SA733(TO92

..

100 تومان

(2SB1370(TO220F

(2SB1370(TO220F

..

2,000 تومان

(2SB772(TO126

(2SB772(TO126

..

300 تومان

(2SC1008(TO39

(2SC1008(TO39

..

1,500 تومان

(2SC1815(TO92

(2SC1815(TO92

..

100 تومان

(2SC2001(TO92

(2SC2001(TO92

..

300 تومان

(2SC22(TO8L

(2SC22(TO8L

..

2,000 تومان

(2SC2926(SOT03

(2SC2926(SOT03

..

1,000 تومان

(2SC5200(TO264

(2SC5200(TO264

..

4,500 تومان

(2SC945(TO92

(2SC945(TO92

..

100 تومان

(2SD1047(TO247

(2SD1047(TO247

..

3,500 تومان

(2SD880(TO220

(2SD880(TO220

..

550 تومان

(2SD882(TO126

(2SD882(TO126

..

250 تومان

(BC107 (TO18

(BC107 (TO18

..

1,000 تومان

(BC108(TO18

(BC108(TO18

..

1,000 تومان

(BC109(TO18

(BC109(TO18

..

1,000 تومان

(BC140(TO39

(BC140(TO39

..

1,500 تومان

(BC141(TO39

(BC141(TO39

..

1,500 تومان

(BC161(TO39

(BC161(TO39

..

1,500 تومان

(BC177(TO18

(BC177(TO18

..

1,200 تومان

(BC178(TO18

(BC178(TO18

..

1,200 تومان

(BC237(TO92

(BC237(TO92

..

100 تومان

(BC308(TO92

(BC308(TO92

..

100 تومان

(BC309(TO92

(BC309(TO92

..

150 تومان

(BC327(TO92

(BC327(TO92

..

100 تومان

(BC337(TO92

(BC337(TO92

..

100 تومان

نمايش 1 تا 50 از 142 (3 صفحه)