نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاهامقایسه کالا (0)


مقاومت 2.2M کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 2.2M کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمزسبز طلاییمقاومت 5% کربني  2.2مگااهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1/2 وات ..

20 تومان

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1/4 وات ..

10 تومان

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/8W-%5)

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1/8 وات ..

10 تومان

مقاومت 2.7K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 2.7K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1 وات ..

50 تومان

مقاومت 2.7K کيلواهم (2W-%5)

مقاومت 2.7K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 2 وات ..

60 تومان

مقاومت 2.7M کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 2.7M کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش سبز طلاییمقاومت 5% کربني  2.7مگااهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 22 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 22 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: ق-قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 22 اهم (1/4W-%5)

مقاومت 22 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 22 اهم (1/8W-%5)

مقاومت 22 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 22 اهم (1W-%5)

مقاومت 22 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم 1 وات..

50 تومان

مقاومت 22 اهم (2W-%5)

مقاومت 22 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم  2 وات..

60 تومان

مقاومت 220 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 220 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 220 اهم (1/4W-%5)

مقاومت 220 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 220 اهم (1/8W-%5)

مقاومت 220 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 220 اهم (1W-%5)

مقاومت 220 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 1 وات..

50 تومان

مقاومت 220 اهم (2W-%5)

مقاومت 220 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 2 وات..

60 تومان

مقاومت 220K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 220K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 220K کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 220K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 220K کيلواهم (1/8W-%5)

مقاومت 220K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم1/8 وات..

10 تومان

نمايش 161 تا 180 از 484 (25 صفحه)