نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاهامقایسه کالا (0)


مقاومت 180K کيلواهم (2W-%5)

مقاومت 180K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 2 وات..

60 تومان

مقاومت 18K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 18K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 18K کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 18K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 18K کيلواهم (1/8W-%5)

مقاومت 18K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 18K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 18K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1 وات..

50 تومان

مقاومت 18K کيلواهم (2W-%5)

مقاومت 18K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 2 وات..

60 تومان

مقاومت 1K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 1K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1/2 وات ..

20 تومان

مقاومت 1K کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 1K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1/4 وات ..

10 تومان

مقاومت 1K کيلواهم (1/8W-5%)

مقاومت 1K کيلواهم (1/8W-5%)

  رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1/8 وات ..

10 تومان

مقاومت 1K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 1K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1 وات ..

50 تومان

مقاومت 1K کيلواهم (2W-%5)

مقاومت 1K کيلواهم (2W-%5)

  رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1K کیلواهم 2 وات..

60 تومان

مقاومت 1M کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 1M کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی سبز طلاییمقاومت 5% کربني 1مگا اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 1M کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 1M کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی سبز طلاییمقاومت 5% کربني 1مگا اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 1M کيلواهم (1/8W-%5)

مقاومت 1M کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی سبز طلاییمقاومت 5% کربني 1مگا اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 2.2 اهم (1/4W-%5)

مقاومت 2.2 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزطلایی طلاییمقاومت 5% کربني 2.2  اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1/2 وات ..

20 تومان

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1/4 وات ..

10 تومان

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/8W-%5)

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1/8 وات ..

10 تومان

مقاومت 2.2K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 2.2K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1 وات ..

50 تومان

مقاومت 2.2K کيلواهم (2W-%5)

مقاومت 2.2K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 2 وات ..

60 تومان

نمايش 141 تا 160 از 484 (25 صفحه)