نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاهامقایسه کالا (0)


مقاومت 12 اهم (2W-%5)

مقاومت 12 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم2 وات..

60 تومان

مقاومت 120 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 120 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 120 اهم (1/4W-%5)

مقاومت 120 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 120 اهم (1/8W-%5)

مقاومت 120 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 120 اهم (1W-%5)

مقاومت 120 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1 وات..

50 تومان

مقاومت 120 اهم (2W-%5)

مقاومت 120 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 2 وات..

60 تومان

مقاومت 120K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 120K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 120K کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 120K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 120K کيلواهم (1/8W-%5)

مقاومت 120K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 120K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 120K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1 وات..

50 تومان

مقاومت 120K کيلواهم (2W-%5)

مقاومت 120K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 2 وات..

60 تومان

مقاومت 12K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 12K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 12K کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 12K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 12K کيلواهم (1/8W-%5)

مقاومت 12K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 12K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 12K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1 وات..

50 تومان

مقاومت 12K کيلواهم (2W-%5)

مقاومت 12K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 2 وات..

60 تومان

مقاومت 150 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 150 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 150 اهم (1/4W-%5)

مقاومت 150 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 150 اهم (1/8W-%5)

مقاومت 150 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 150 اهم (1W-%5)

مقاومت 150 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم 1وات..

50 تومان

نمايش 101 تا 120 از 484 (25 صفحه)