نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاهامقایسه کالا (0)


مقاومت 100 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 100 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 100 اهم (1/4W-%5)

مقاومت 100 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 100 اهم (1/8W-%5)

مقاومت 100 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 1/82 وات..

10 تومان

مقاومت 100 اهم (1W-%5)

مقاومت 100 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 1 وات..

50 تومان

مقاومت 100 اهم (2W-%5)

مقاومت 100 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 2 وات..

60 تومان

مقاومت 100K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 100K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 100K کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 100K کيلواهم (1/4W-%5)

  رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی زرد طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلواهم 1/4 وات ..

10 تومان

مقاومت 100K کيلواهم (1/8W-%5)

مقاومت 100K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 1/8وات..

10 تومان

مقاومت 100K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 100K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 1 وات..

50 تومان

مقاومت 100K کيلواهم (2W-%5)

مقاومت 100K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 2 وات..

60 تومان

مقاومت 10K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 10K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 10K کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 10K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 10K کيلواهم (1/8W-%5)

مقاومت 10K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 10K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 10K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1 وات..

50 تومان

مقاومت 10K کيلواهم (2W-%5)

مقاومت 10K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم2 وات..

60 تومان

مقاومت 10M مگااهم (1/4W-%5)

مقاومت 10M مگااهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی ابی طلاییمقاومت 5% کربني 10 مگا اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 12 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 12 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 12 اهم (1/4W-%5)

مقاومت 12 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 12 اهم (1/8W-%5)

مقاومت 12 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 12 اهم (1W-%5)

مقاومت 12 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1 وات..

50 تومان

نمايش 81 تا 100 از 484 (25 صفحه)