نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاهامقایسه کالا (0)


دیود زینر DZ-5.6V 0.5W

دیود زینر DZ-5.6V 0.5W

 DZ-5.6V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-5.6V 1W

دیود زینر DZ-5.6V 1W

 1n4734-DZ-5.6V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-6.2V 0.5W

دیود زینر DZ-6.2V 0.5W

 DZ-6.2V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-6.2V 1W

دیود زینر DZ-6.2V 1W

 1n4735-DZ-6.2V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-6.8V 0.5W

دیود زینر DZ-6.8V 0.5W

 DZ-6.8V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-6.8V 1W

دیود زینر DZ-6.8V 1W

 1n4736-DZ-6.8V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-7.5V 0.5W

دیود زینر DZ-7.5V 0.5W

 DZ-7.5V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-7.5V 1W

دیود زینر DZ-7.5V 1W

 1n4737-DZ-7.5V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-8.2V 0.5W

دیود زینر DZ-8.2V 0.5W

 DZ-8.2V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-8.2V 1W

دیود زینر DZ-8.2V 1W

 1n4738-DZ-8.2V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-9.1V 0.5W

دیود زینر DZ-9.1V 0.5W

 DZ-9.1V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-9.1V 1W

دیود زینر DZ-9.1V 1W

 1n4739-DZ-9.1V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

مقاومت 1 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 1 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 1 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 1 اهم (1/4W-%5)

مقاومت 1 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی طلایی طلایی مقاومت 5% کربني 1 اهم 1/4 وات..

10 تومان

مقاومت 1 اهم (1/8W-%5)

مقاومت 1 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 1 اهم 1/8 وات..

10 تومان

مقاومت 1 اهم (1W-%5)

مقاومت 1 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 1 اهم 1 وات..

50 تومان

مقاومت 1 اهم (2W-%5)

مقاومت 1 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 1 اهم 2 وات..

60 تومان

مقاومت 1.2K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 1.2K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني  1/2 کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 1.2K کيلواهم (1/4W-%5)

مقاومت 1.2K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني  1.2K کیلو اهم 1/4 وات ..

10 تومان

مقاومت 1.2K کيلواهم (1/8W-%5)

مقاومت 1.2K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني  1.2 کیلو اهم 1/8 وات..

10 تومان

نمايش 41 تا 60 از 484 (25 صفحه)