نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاهامقایسه کالا (0)


مقاومت اجری 5W وات 3.9 اهم

مقاومت اجری 5W وات 3.9 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  3.9 اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 33 اهم

مقاومت اجری 5W وات 33 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  33 اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 330 اهم

مقاومت اجری 5W وات 330 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  330 اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 39 اهم

مقاومت اجری 5W وات 39 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  39 اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 4.7 اهم

مقاومت اجری 5W وات 4.7 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  4.7 اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 47 اهم

مقاومت اجری 5W وات 47 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  47 اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 470 اهم

مقاومت اجری 5W وات 470 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  470 اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 5.6 اهم

مقاومت اجری 5W وات 5.6 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  5.6 اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 56 اهم

مقاومت اجری 5W وات 56 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  56 اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 68 اهم

مقاومت اجری 5W وات 68 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  68 اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 8.2 اهم

مقاومت اجری 5W وات 8.2 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری   8.2اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اجری 5W وات 82 اهم

مقاومت اجری 5W وات 82 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  82اهم 5 وات..

300 تومان

مقاومت اره ای 100K/5PIN

مقاومت اره ای 100K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 100 کيلو اهم %5مقاومت100کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 100کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

150 تومان

مقاومت اره ای 100K/9PIN

مقاومت اره ای 100K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 100 کيلو اهم %5مقاومت100کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 100کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

150 تومان

مقاومت اره ای 10K/10PIN

مقاومت اره ای 10K/10PIN

مقاومت 10 پين دو به دو 10 کيلو اهم %5مقاومت10کیلو اهم 10پین دارای 5 مقاومت 10کیلویی   می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه یک&..

150 تومان

مقاومت اره ای 10K/11PIN

مقاومت اره ای 10K/11PIN

مقاومت 11 پين يک سر مشترک 10 کيلو اهم %5لطفا جهت تهیه از بخش سفارش خارج اقدام فرمایید مقاومت10کیلو اهم 11پین دارای 10 مقاومت 10کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،..

200 تومان

مقاومت اره ای 10K/5PIN

مقاومت اره ای 10K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 10 کيلو اهم %5مقاومت10کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 10کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده..

150 تومان

مقاومت اره ای 10K/9PIN

مقاومت اره ای 10K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 10 کيلو اهم %5مقاومت10کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 10کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده..

150 تومان

مقاومت اره ای 1K/5PIN

مقاومت اره ای 1K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 1 کيلو اهم %5مقاومت1کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 1کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده&nb..

150 تومان

مقاومت اره ای 1K/9PIN

مقاومت اره ای 1K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 1 کيلو اهم %5مقاومت1کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 1کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده&nb..

150 تومان

نمايش 421 تا 440 از 484 (25 صفحه)