نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاهامقایسه کالا (0)


دیود زینر DZ-20V 1W

دیود زینر DZ-20V 1W

 1n4747-DZ-20V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-22V  0.5W

دیود زینر DZ-22V 0.5W

 DZ-22V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-22V 1W

دیود زینر DZ-22V 1W

 1n4748-DZ-22V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-24V  0.5W

دیود زینر DZ-24V 0.5W

 DZ-24V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-24V 1W

دیود زینر DZ-24V 1W

 1n4749-DZ-24V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-27V  0.5W

دیود زینر DZ-27V 0.5W

 DZ-27V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-3.3V  0.5W

دیود زینر DZ-3.3V 0.5W

 DZ-3.3V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-3.3V  1W

دیود زینر DZ-3.3V 1W

 1n4728-DZ-3.3V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-3.6V  0.5W

دیود زینر DZ-3.6V 0.5W

 DZ-3.6V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-3.6V  1W

دیود زینر DZ-3.6V 1W

 1n4729-DZ-3.6V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-3.9V 0.5W

دیود زینر DZ-3.9V 0.5W

 DZ-3.9V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-3.9V 1W

دیود زینر DZ-3.9V 1W

 1n4730-DZ-3.9V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-30V  0.5W

دیود زینر DZ-30V 0.5W

 DZ-30V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-33V  0.5W

دیود زینر DZ-33V 0.5W

 DZ-33V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-33V 1W

دیود زینر DZ-33V 1W

 1n4752-DZ-33V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-36V 1W

دیود زینر DZ-36V 1W

  1N4753-DZ-36V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-4.7V 0.5W

دیود زینر DZ-4.7V 0.5W

 DZ-4.7V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-4.7V 1W

دیود زینر DZ-4.7V 1W

 1n4732-DZ-4.7V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-5.1V 0.5W

دیود زینر DZ-5.1V 0.5W

 DZ-5.1V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-5.1V 1W

دیود زینر DZ-5.1V 1W

 1n4733-DZ-5.1V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

نمايش 21 تا 40 از 484 (25 صفحه)