انواع مقاومت کربني 1/2 وات

انواع مقاومت کربني 1/2 واتمقایسه کالا (0)


مرطوب کننده آرایشی  SPF 15

مرطوب کننده آرایشی SPF 15

تست : مواد اصلی تشکیل دهنده مرطوب کننده ها عبارتند از؛ پترولاتوم، روغن معدنی، لانولین و دیمتیکون. گلیسیرین، پروپلین گلایکول، پروتئین ها، اوره و ویتامین ها نیز آب را جذب لایه بیرونی پوست می کنند. برخی ..

450,000 تومان

مقاومت 1 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 1 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 1 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 1.2K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 1.2K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني  1/2 کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 1.5K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 1.5K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای سبز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.5 کیلو اهم 1/2 وات ..

20 تومان

مقاومت 1.8K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 1.8K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 1 وات ..

20 تومان

مقاومت 10 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 10 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 10 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 100 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 100 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 100K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 100K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 10K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 10K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 12 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 12 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 120 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 120 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 120K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 120K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 12K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 12K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 150 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 150 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 150K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 150K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 15K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 15K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 180 اهم (1/2W-%5)

مقاومت 180 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای خاکستری قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 180 اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 180K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 180K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 18K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 18K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1/2 وات..

20 تومان

مقاومت 1K کيلواهم (1/2W-%5)

مقاومت 1K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1/2 وات ..

20 تومان

نمايش 1 تا 20 از 58 (3 صفحه)