رله تک کنتاکت

رله تک کنتاکتهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.